Vedení školy:

Mgr. Eva Jakubová - ředitelka SOŠ a SOU Beroun-Hlinky jakubova@soshlinky.cz, Tel.: +420603543308
Mgr. Jiří Perlinger -  zástupce pro teoretické vyučování (pracoviště Závodí), statutární zástupce perlinger@soshlinky.cz, Tel.:+420601347476
PaedDr. Kamila Karásková - zástupkyně pro teoretické vyučování (pracoviště Hlinky) karaskova@soshlinky.cz, Tel.: +420601347471
Mgr. Libuše Trlifajová - vedoucí učitelka odborného výcviku trlifajova@soshlinky.cz, Tel.:+420601347459
Bc. Hana Turková - vedoucí učitelka odborného výcviku (pracoviště Závodí) turkova@soshlinky.cz, Tel.: +420601347464
Dáša Štychová  – vedoucí vychovatelka dm@soshlinky.cz, Tel.: +420725575169

Komentáře nejsou povoleny.