Seznam zaměstnanců

Teoretické vyučování:

Ing. Bašková Marcela

Ing. Bauerová Monika

Ing. Bočanová Marie

Mgr. Boubín Michal

Ing. Mgr. Cedl Jindřich

Ing. Čejková Věra

Čief Pavel

PaedDr. Darchia Maya

Fanta Jiří

Mgr. Havlová Jana

Ing. Chvojka Miloslav

Mgr. Jedličková Ivana

Ing. Kadlec Vratislav

Mgr. Klečková Miluše

Ing. Krajdl Aleš

Bc. Kuděj Milan

Mgr. Hana Lejskeová

Mgr. Lorenzová Jana

Ing. Machová Marta

Ing. Matějka Josef

Bc. Měchurová Denisa

Ing. Nováková Šárka

Mgr. Resl Martin

Mgr. Reslová Štěpánka

Ing. Řezáčová Alena

Mgr. Sabouová Markéta

Mgr. Slomková Renata - výchovná poradkyně

Mgr. Smutná Dagmar

Bc. Šavlová Blanka

Ing. Šosová Milada – výchovná poradkyně

Štěpánková Alena

Ing. Trunečková Irena

Mgr. Vaculíková Zdeňka

Mgr. Váňová Kateřina

Bc. Volfová Vladislava

Ing. Vrbová Lada

Praktické vyučování:

Bc. Blahovcová Jitka – výchovná poradkyně 

Bušková Andrea

Čief Pavel

Dvořáček Ladislav

Fričová Jiřina

Kotouč Antonín

Krejčí Josef

Krpálek Tomáš

Kutman Václav

Martinek Pavel

Bc. Nováková Lenka

Punčochář Petr

Stupka Jiří

Svobodová Zuzana

Šimková Jaroslava

Uhřík Jan

Váňová Martina

Bc. Vít Josef

Volfová Pavla  

Externí učitelé:

Mgr. Adášková Anna

Mgr. Benešová Dana

Mgr. Čápová Marie

Neumannová Alena

Novotný Jan

Mgr. Roztočilová Hana

PaedDr. Švepeš Zdeněk

Mgr. Utratil Karel

Ing, Jiří Žáček

Komentáře nejsou povoleny.