Školská rada

Při SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, Okružní 1404, byla zřízena školská rada podle § 167 zákona 561/2004 Sb.

Složení školské rady: Předseda: p. Ondřej Šimon (zástupce zřizovatele) Místopředseda: Mgr. Irena Trunečková (zástupce pedagog. pracovníků) Členové: Mgr. Přemysl Landa (zástupce zřizovatele), Mgr. Jindřiška Keszegová (zástupce zákonných zástupců žáků), Petr Brabec (zástupce zletilých žáků)

Komentáře nejsou povoleny.