Přijímací zkoušky na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem se nekonají.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončených maturitní zkouškou, včetně oborů nástavbových. Těchto oborů vzdělání se týká  Jednotná přijímací zkouška 2019. 

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Termíny (pro čtyřleté obory vzdělávání. včetně nástavbového studia):

1. termín   12. dubna 2019  

2. termín  15. dubna 2019

1. náhradní termín  16. května 2019

2. náhradní termín  17. května 2019

Další informace z Cermatu:

Komentáře nejsou povoleny.