Přijímací zkoušky na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem se nekonají. Kritéria přijímacího řízení pro tyto obory viz. Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017-2018 → část 2. Kritéria v ostatních oborech vzdělání – učební obory.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončených maturitní zkouškou, včetně oborů nástavbových. Těchto oborů vzdělání se týká  Jednotná přijímací zkouška 2017. 

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Termíny (pro čtyřleté obory vzdělávání. včetně nástavbového studia):

1. termín   12. dubna 2017  

2. termín  19. dubna 2017

1. náhradní termín  11. května 2017

2. náhradní termín  12. května 2017

Kritéria přijímacího řízení pro tyto obory viz. Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 → část 1. Kritéria přijetí ke studiu v oborech vzdělání s maturitní zkouškou.

Další informace z Cermatu:

Komentáře nejsou povoleny.