Opakovaný úspěch instalatérů

22. 05. 2017

10 vítězů krajských kol této soutěže ve čtvrtek 27. dubna 2017 na brněnském výstavišti změřili své vědomosti v oboru instalatér. Naší škole, která  se soutěže pravidelně zúčastňuje již několik let, se povedl  „husarský kousek.“

Již podruhé se naši žáci umístili na předních místech. Celorepublikovou soutěž vyhrál  Petr Procházka a  na  4. místě se umístil Jiří Hrabár.

Velké poděkování a gratulace patří p. uč. Ing. J. Matějkovi, který žáky na soutěž připravuje. Předání cen a diplomů proběhlo dne 11. května  2017 na půdě Hospodářské komory ČR .

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_0913

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_0915

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_0919

Pracovní stáž pedagogů a žáků v Itálii

18. 05. 2017

 

Konečně jsme se dočkali! Je 13. května 2017 a my odjíždíme směrem Itálie. 10 pedagogů, 20 žáků a 2 doprovodné osoby. Je nás plný autobus. Dorazili jsme do slunečného počasí. Než jsme se rozkoukali už jsou tady naše pracovní dny a s nimi praktické semináře ze středomořské kuchyně. A nejen to. Také výlety – Park Itálie v miniaturách a nádherný výlet do San Marina.

 

Všechny zdravíme

 

Irena Trunečková, vedoucí projektu

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20170515_092823

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20170516_095250

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20170516_111218

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20170516_092822

Poslední představení KMD

11. 05. 2017

Divadlo Semafor – hra SEMAFOR

odjezd ve středu 7.6.2017 v 17.30hod

od školy ve Hlinkách.

Nošovice – Hyundai

9. 05. 2017

 

V rámci projektu IQ Industry se ve středu 29. března zúčastnila trojice našich pedagogů (p. Martínek, p. Fanta a p. Kuděj) vzdělávacího semináře na téma „Kvalita v automobilovém průmyslu uplatňovaná při výrobě automobilů Hyundai“ pořádaném v průmyslové zóně automobilky v Nošovicích u Frýdku-Místku.

Součástí exkurze byly odborné semináře zaměřené na výrobu a její kvalitu, včetně exkurze do výrobních hal automobilky. Automobilka nabídla školám i případnou další spolupráci zaměřenou především na prohlubování znalostí a vědomostí žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel a Karosář.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Nošovice

Floristický seminář

5. 05. 2017

Po prvním a druhém absolvování Floristického semináře se naše aranžérky zúčastnily i posledního třetího a to 3.května.

Opět se na půdě školy sešly s lektorkami Květinového ateliéru ROSMARINO z Prahy. Tentokrát se učily vázat různé druhy květin např. na výšku, dokulata, s manžetou, do žezla apod.

Tímto aranžérky získaly nejen solidní základy, ale i další úžasné dovednosti v pokračovacích kurzech.

Některá děvčata již vázala kytice pro kamarádky na svatbu ale i k různým výročím, pro rodinu a známé a to s velikým úspěchem.

Tři certifikáty které po každém kurzu získaly, děvčata použijí jako přílohu k životopisu. Mají tak bonus navíc, který mohou nabídnout zaměstnavateli.

Tyto kurzy přinášejí nejen zručnost a dovednost ale i radost z tvůrčí práce.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

seminář2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

seminář3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

seminář3

Vyhodnocení celoučilištní soutěže odborných zdatností 1. ročníků učebních oborů mechanik opravář, elektrikář, instalatér a karosář za školní rok 2016 – 2017.

3. 05. 2017

 

3. 5. 2017 proběhlo školní kolo soutěže odborných dovedností 1. ročníků oborů mechanik opravář, instalatér, elektrikář, kterého se zúčastnilo pět žáků.

 

Soutěž se skládala ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části

žáci psali písemný test skládající se z 20 otázek z témat 1. pololetí školního

roku. V praktické části měli vyrobit hrací kostku podle technického výkresu,

kde byla stanovena kritéria pro vyhodnocení – časový limit, rozměr, pravé úhly,

vyznačení hodnot po stranách kostky, zaoblení hran a povrchová úprava.

 

Po vyhodnocení stanovených kritérií, vyhodnotila čtyřčlenná komise složená

z učitelů OV následující pořadí:

 

1.     K R Á S L  Tomáš

2.     K R Á S L  Jan

3.     H O R E J C  David

4.     K U B I Š  Ondra

5.     V E J V O D A  Josef

 

 

První tři žáci převzali diplom a věcné ceny věnované SOŠ a SOU Beroun

 

 

 

 

V Berouně 3. 5. 2017                                                    Veselý Ladislav

XIII. ročník celorepublikové soutěže „Vědomostní olympiáda Cechu topenářů a instalatérů České republiky“.

3. 05. 2017

 

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se skupina instalatérů  ze třídy 3. EM zúčastnila při příležitosti Stavebních veletrhů v pavilonu P na brněnském výstavišti slavnostního vyhodnocení a předávání cen za 1-10 místo v krajském kole VO 2017 jednotlivců a za 1.-3. místo v soutěži škol.

Žák Hrabár Jiří se umístil na skvělém prvním místě v soutěži jednotlivců a Procházka Petr se umístil na místě pátém. Díky tomuto umístění byla naše škola v celkovém hodnocení na prvním místě. Cenu za celkové vítězství naší školy převzal Ing.  Josef Matějka, který měl na tomto úspěchu největší podíl.

Ceny předávali prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky Bohuslav Hamrozi a zástupci hlavních sponzorů soutěže KERMI, KORADO a generálního mediálního partnera TZB-info,

Po slavnostním předání cen se vítězové krajských kol (10 soutěžících) včetně našich dvou zástupců zúčastnili finále celorepublikového kola. Finále soutěže se uskutečnilo formou písemných testů od 11.30 do 13.00 hod v Kongresovém centrum BVV, přízemí, sál D.

Slavnostní vyhlášení a předání cen finále celorepublikové soutěže proběhne za přítomnosti představitelů MŠMT ČR, HK ČR, AMSP ČR, prezidenta CTIM ČR, Ing. Vladimíra Valenty zakladatele této soutěže, generálních partnerů, hlavních partnerů, mediálních partnerů a zástupců škol dne 11.5.2017  na Hospodářské komoře ČR v Praze. Přejeme soutěžícím aby napodobili naše loňské vítězství.

 

Petr Punčochář

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

100_1126

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

100_1130

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

100_1132

Akce ve školní jídelně

27. 04. 2017

18. dubna 2017 na naší škole vařil kuchař – pan Oskar Klaner. Jídelníček ve školní kuchyni zpestřil o nový recept :  smažený sumeček africký v konvektomatu  s vídeňským salátem. Oběd strávníkům velmi chutnal. Tato akce proběhla ve spolupráci s MAKRO  ČR – PRAHA.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_0001

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_0010

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_0015

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_0019

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_0016

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_0029

Exkurze – České dráhy, depo kolejových vozidel Praha Michle

25. 04. 2017

 

20. dubna se elektrikáři a strojní mechanici (1.MZ, 2.AZ, 2.EM a 3.EM) zúčastnili zajímavé exkurze do největšího železničního opravárenského depa v české republice. K vidění kromě přímých oprav železničních vagónů a lokomotiv byly i pneumatické a hydraulické mechanismy využívané na železnici, pružinové spoje náprav i nárazníků, ale také nářadí a nástroje velikosti odpovídající spojovacím součástem. Elektrikáři se u vysokoproudého napětí seznámili s různými druhy trakčních soustav našich železnic i jakým způsobem jsou vedeny.

Navštívili také elektrozkušebnu pro veškerou ovládací elektroniku lokomotiv i vagónů ČD. Pro oba obory pak byla připravena ukázka unikátního náklonu „vlajkové lodi“ ČD, soupravy Pendolino, včetně návštěvy interiéru i s velmi podrobným popisem soupravy. Všem žákům bylo umožněno zasednout i na místo strojvůdce, který jim popsal všechny ovládací prvky a jejich funkci. Prošli jsme si i 300 metrovou vlakovou myčku a podobně dlouhé opravárenské haly pro zmiňované Pendolino a příměstské soupravy Elefant City. Nebylo divu, že se exkurze protáhla na celé čtyři hodiny.

Jediným problémem tak bylo s poměrně velkou skupinou 25 žáků (díky výlukám právě Českých drah) komplikované cestování rychlíky a v dopravní špičce i pražskou MHD. Na druhou stranu všichni zúčastnění žáci zaslouží velkou pochvalu za své vzorné vystupování a chování, kterým nám pedagogům toto nelehké cestování obrovsky usnadnili.

 

Za pedagogický dozor Milan Kuděj a Jiří Fanta

 

 

 

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

20170420_111558

 

 

 

11. ročník Gastro Poděbrady

25. 04. 2017

Naši žáci oboru cukrář Martin Štětka – 2. ročník a Denisa Turková – 3. ročník se zúčastnili  gastronomické soutěže v Poděbradech. Připravili dort na téma „Umění žít“. Dort odbornou komisi zaujal nejen vzhledem, ale i neobvyklou chutí. Korpus byl upečený z listového špenátu. Náš originální dort získal suverénně 1. místo v oboru cukrář.

Žáci za vítězné umístění získali pohár, diplom i hodnotné věcné ceny. Poděkování patří Denise i Martinovi za vzornou reprezentaci školy a hlavně paní učitelce OV Andree Buškové, která žáky na soutěž připravila.

Bc. Hana Turková.

vedoucí OV.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4