KMD

15. 11. 2018

1. představení KMD  -  MUZIKÁL “IAGO” V DIVADLE HYBERNIA

-  se uskuteční ve čtvrtek
6. prosince. Autobus odjíždí v 16 hod od školy ve Hlinkách.

 

Evropský týden odborných dovedností

12. 11. 2018

Na týden od 5. do 9. listopadu 2018 vyhlásila Evropská komise již třetí ročník Evropského týdne odborných dovedností. Naše škola přijala pozvání Domu zahraniční spolupráce v Praze a zapojila se do této akce s heslem „Podpora odborného vzdělávání“. Naším cílem bylo vyzdvihnout pozitivní zkušenosti získané v projektu mobility ERASMUs+,  inspirovat žáky i zaměstnance školy a zvýšit tak atraktivitu odborného vzdělávání.

6. 11. 2018 jsme uspořádali soutěž odborných dovedností pro žáky oboru Kuchař a Kuchař-číšník, kteří absolvovali stáž v Itálii.  Naši žáci tak mohli poměřit své síly s žáky stejného učebního oboru z Integrované SŠ Rakovník.

9. 11. 2018 se uskutečnil Projektový den, kde byly prezentovány výsledky našeho projektu v Itálii, na Sardinii a na Slovensku v Prešově. Součástí byly také praktické ukázky z italské gastronomie s malou ochutnávkou pizzy a dezertu tiramisu. Obě akce byly příjemným ohlédnutím za projektem mobility „Zahraniční praxe jako základ života“. Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí spojených s šířením výsledků a propagaci projektu ERASMUS+ děkujeme.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20181026_155130

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20181109_093250

EVROPSKÝ TÝDEN ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ – ERASMUS +

12. 11. 2018

V rámci Evropského týdne odborných dovedností byla  6. 11. 2018 uspořádána soutěž žáků oboru Kuchař, Kuchař – číšník, kteří absolvovali stáž v Itálii. Soutěž se uskutečnila v prostorách SOŠ a SOU Beroun ve cvičné učebně na Závodí.  Z každé školy soutěžili 4 žáci 2. a 3. ročníku.

Za SOŠ a SOU Beroun - Oupicová Kateřina, Petrboková Tereza, Záveský Filip, Kácha Martin

Za Integrovanou SŠ Rakovník  - Picková Martina, Kašparová Nikola, Karászová Monika, Yelrhykevych Yelyzaveta

Zadání soutěže:   Šunková pizza, Quatro Formagi pizza, Boloňské špagety, těstovinový salát  podle vlastní fantazie, výseč slavnostní tabule na téma Itálie pro 4 osoby včetně menu.

Program:

zahájení, představení všech účastníků

Vlastní příprava zadání, prezentace výrobků

Obhajoba tabule včetně menu

Degustace, hodnocení komise

Vyhlášení výsledků, závěrečné zhodnocení soutěže

Hodnotící komise byla složena z pedagogů rakovnické i berounské školy.

Všechny části soutěže byly bodovány.  Vítězná byla obě družstva, neboť výsledky skupin byly na vysoké úrovni a velice vyrovnané.

Soutěž podpořili i ředitelé obou škol: Mgr. Jakubová Eva, ředitelka SOŠ a SOU Beroun, Mgr. Mencl Karel, ředitel Integrované SŠ Rakovník, přítomna byla i koordinátorka projektu Mgr. Trunečková Irena. Cílem soutěže bylo předvedení vědomostí a praktických dovedností, které se žáci naučili na stáži v Itálii, výměna vzájemných zkušeností. Pedagogové z obou škol si sdělili vzájemné poznatky ze stáží i z praktického výcviku na jednotlivých školách. Neformální  výměna  zkušeností byla pro obě strany přínosem. Soutěž měla velmi pěknou úroveň, byla kladně hodnocena žáky i pedagogy a do budoucna plánujeme ve spolupráci mezi školami pokračovat.

Bc. Turková Hana Vedoucí učitelka praktického vyučování

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

image1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Snímek 403

Týden vědy a techniky

9. 11. 2018

 

Třída 3MZ, obor Strojní mechanik se zúčastnila v rámci akce „Týden vědy a techniky“ série exkurzí a přednášek, které pořádal Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Žáci pojali tuto odbornou exkurzi zodpovědně, ačkoli kvůli obrovskému zájmu škol o tuto akci pro nás začínala exkurzní část až ve 13 hodin.

Během více než dvou hodin se žáci zúčastnili nejprve exkurze „Krystaly mění barvu světla“, dále přednášky „Materiály s tvarovou pamětí“ a na závěr následovala exkurze „Mikrostruktura věcí“. Zde byl k vidění i unikátní elektronový mikroskop Tescan, jehož cena je několik desítek miliónů korun.

Přednáškami provázeli přímo pracovníci Akademie věd, kteří dokázali zodpovědět i všechny průběžné zvídavé dotazy našich žáků. Domů jsme se všichni dostali sice až téměř se soumrakem, ale jedinečná exkurze se všem zúčastněným líbila.

Pedagogický dohled nad exkurzí měl učitel odborných předmětů

 

Bc.  Milan Kuděj

Praktické vyučování

8. 11. 2018

Kurz Instruktor praktického vyučování

 

Začátkem listopadu proběhl na naší škole kurz „Instruktor praktického vyučování“. “Kurz vznikl v Národním ústavu pro vzdělávání v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi), kterého jsme se v roce 2015 účastnili. Následně SOŠ a SOU Beroun Hlinky byla jednou z 9 pilotních škol v republice, kde probíhaly první kurzy budoucích instruktorů.

Naše škola s firmami v regionu sice již dlouhodobě spolupracuje, ale cílem kurzu „Instruktor“ bylo u pracovníků firem prohloubit pedagogické znalosti, možnosti přístupu k žákům, způsoby hodnocení a správné vedení docházky žáků v návaznosti na školu. Pozornost byla věnována také bezpečnosti práce žáků na praxích ve firmách.

Kurz byl ze strany školy lektorován vedoucím odborného výcviku Mgr. Libuší Trlifajovou a učitelem odborných předmětů a odborného výcviku Bc. Milanem Kudějem. Toho letošního se zúčastnili zástupci firem Schwarzmüller Žebrák, VAK Beroun, Vápenka Čertovy schody a JiSu Suchomasty. Jednalo se celkem o devět nových instruktorů.

Budoucí instruktoři vypracovávali část výukové jednotky odborného výcviku, seznamovali se s bezpečnostní problematikou i jak přesně postupovat při případných úrazech jim svěřených žáků na jejich pracovištích. Součástí kurzu byla také exkurze do dílen odborného výcviku (Václav Kutman) v naší škole i účast v běžné hodině odborného vyučování ve škole (Ing. Miloslav Chvojka). Na konci kurzu všichni účastníci absolvovali závěrečný test.

Celý kurz splnil svůj účel. Instruktoři získali hlubší znalosti pedagogické problematiky a pro nás jako školu byl zase důležitým poznatkem pohled na žáky a jejich výstupní znalosti z hlediska firem, do kterých přicházejí. Toto vzájemné oboustranné obohacení spolupráce firem a škol je zároveň naplněním hlavní myšlenky celého projektu Pospolu.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne v úvodu měsíce prosince přímo na pracovištích jednotlivých firem.

 

Bc. Milan Kuděj

Stáž Volyně

2. 11. 2018

Stáž truhlář VOŠ a SPŠ Volyně 2018

Ve dnech 24. – 26. 10. 2018 proběhla na VOŠ a SPŠ ve Volyni stáž účastníků republikového kola učňovské soutěže SUSO v truhlářském oboru. Z naší školy se stáže zúčastnili žáci Jana Čiková ze třídy 3. IT a David Klabeček ze třídy 2. IT.

Žáci se na stáži seznámili se způsoby dřevoobrábění na moderně vybavených pracovištích školy ve Volyni.  Vyslechli motivační přednášku s ukázkou projektů speciálních konstrukcí dřevostaveb.

V softwarovém programu SEMA pro 3D modelování vytvořili model krovu a zahradního stolku s převodem dat do EKP (zadání pro CNC linku). Následně si vyzkoušeli práci na CNC lince Hundegger při automatické výrobě prvků krovu.

Z ostatních pracovišť školy viděli práci na řezacím a gravírovacím laseru a také měli možnost sledovat studenty školy při řezbářských pracích a vidět jejich výrobky, například dřevěné loutky nebo betlémy.

Žáci získali nové poznatky a rozšířili své znalosti v oblasti moderních postupů při návrhu a opracování prvků konstrukcí dřevostaveb.

Ing. Vratislav Kadlec

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

volyně nové

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

nové

 

 

Projekt „ Zahraniční praxe jako základ života“

22. 10. 2018

SOŠ a SOU Beroun-Hlinky získala již počtvrté grant z programu EU na odbornou stáž svých žáků v projektu ERASMUS+.  Novou aktivitou byla stáž v Itálii, v Dolomitech, v regionu Alto Adige, v podniku Panificio Betta. Zúčastnily se jí čtyři žákyně učebního oboru Cukrář, které doprovázela učitelka odborného výcviku.  V průběhu odborné praxe v termínu 21. 4. – 5. 5. 2018 získala děvčata zkušenosti v přípravě tradičních i moderních cukrářských a pekařských výrobků, seznámila se také s moderním zařízením provozovny a používanými technologiemi.  Mezi volnočasové aktivity patřily také edukativní  exkurze, například do místního pivovaru, nebo do výrobny typických italských sýrů.

Žáci oborů Cestovní ruch, Podnikání, Cukrář, Kuchař –  číšník, Kuchař a Stravovací a ubytovací služby odjeli v termínu 19. 5. – 2. 6. 2018 do Itálie, do oblati Emilia -  Romagna  společně s dvěma učitelkami, které je doprovázely. První týden žáci absolvovali odborný program v hotelové škole IAL v Gatteo Mare. Stážisté se zúčastnili kurzů středomořské kuchyně, poznali základní suroviny italské gastronomie, technologické postupy a také získali recepty na výrobu těstovin, zpracování ryb a mořských plodů. Současně se zúčastnili také baristického i barmanského kurzu a upekli si pizzu podle svých představ.   Druhý týden pracovali podle svého odborného zaměření v jednotlivých hotelích –  Deborah, Golf&Beach a Centrale v Milano Marittima. Ve volném čase navštívili zajímavosti a památky v Itálii, například Cesenatico         a Rimini, byli také v delfináriu Oltremare.

Ve stejném termínu odjeli žáci technických oborů se svým učitelem odborného výcviku na odbornou stáž do Prešova.  Stredná odborná technická škola v Prešově, zajistila odbornou praxi v jednotlivých podnicích. Instalatéři pracovali ve firmě – RACIOTHERM, s. r. o. Prešov, žáci oboru Mechanik opravář motorových vozidel měli zajištěnu praxi v autoservisu  POCAR, s. r. o., Prešov, Truhláři ve firmě BELHOLZ, s. r. o., Malý Šariš a studenti z oboru Stavebnictví v projektové firmě STAVOPROJEKT, s. r. o., Prešov. V průběhu praxe se všichni seznámili s novým pracovním prostředím a vybavením pracovišť, kde pracovali pod vedením slovenských instruktorů. Získali zde nové znalosti a dovednosti, které si ověřili v praxi. Ve volném čase si prohlédli město Prešov, navštívili Šarišský hrad a Vysoké Tatry.

Novou zkušeností byla dlouhodobá stáž dvou žáků z oboru Kuchař-číšník na Sardinii v termínu 21. 6. – 26. 9. 2018. První týden je doprovázela učitelka odborných předmětů, která jim pomohla s adaptací na nové prostředí. Stáž probíhala  v hotelovém rezortu Free Beach Club v Costa rei na jihovýchodě Sardinie.  Pod vedením italských odborníků pracovali  v hotelové kuchyni, která v hlavní sezóně připravuje jídla pro 1 500 klientů.  Získali nové dovednosti z  oblasti studené kuchyně, servírování pokrmů a přípravy dezertů. Ve volném čase, kterého měli opravdu málo, poznávali památky a přírodu na Sardinii.

Poslední aktivitou v rámci projektu „Zahraniční praxe jako základ života“ v programu ERASMUS+  byla mobilita pracovníků ve dnech 10. 9. – 15. 9. 2018 v Itálii. Pedagogové se zde setkali s našimi žáky, kteří zde absolvovali dlouhodobou stáž a mohli tak posoudit, co nového se pod vedením italských odborníků naučili. Učitelé se seznámili s hotelovým resortem Free Beach Club na Sardinii, s jednotlivými pracovišti i  pracovními podmínkami. Měli také možnost stínovat italské kolegy a vyměnit si zkušenosti s odborníky z praxe. Získali také poznatky o italské gastronomii a životním stylu, seznámili se i s historií a  přírodními krásami Sardinie.

Mobility se zúčastnilo celkem 31 žáků a 6 pracovníků školy, kteří získali nové profesní zkušenosti ze zahraničního tržního prostředí, zlepšili se v cizojazyčné komunikaci a posílili sociální kompetence.

Mgr. Irena Trunečková

SEZNAMOVACÍ AKTIVITY PRVNÍCH ROČNÍKŮ – ZÁVODÍ

2. 10. 2018

Ve třech dnech, od 19. 9. do 21. 9. 2018, proběhly na Závodí seznamovací aktivity pro 1. ročníky. 19. 9. 2018 byl pro třídy 1. CP, 1. KČ, 1. KZ připraven program ve spolupráci s CHKO Český kras, Karlštejn.

Josef Mottl nás provedl k dubu sedmi bratří, lomu Malá Amerika, Bubovickým vodopádům a Kubrychtově boudě.

20. 9. 2018 byl určen pro prevenci patologických jevů. Pro žáky jsme vybrali filmové představení o problémech alkoholu Úsměvy smutných mužů. Film byl natočen podle předlohy knihy Josefa Formánka. Po skončení filmového představení jsme se přesunuli na levý břeh Berounky (proti centru města „za vodou“). Žáci s třídními učiteli formou diskuse hovořili o společensky nežádoucích jevech a zdravém životním stylu. Potom zde proběhly poznávací hry a aktivity.

21. 9. 2018 se uskutečnil Školní lehkoatletický projektový den. Závodilo se v lehkoatletických disciplínách: běh na 100 m, skok daleký, běh na 400 m, vrh koulí a štafetový běh.

 

Jsme rádi, že se žáci mezi sebou lépe poznali a že tak budou mít lehčí přechod do nového prostředí. Také třídní učitelé a jejich zástupci měli možnost se lépe seznámit se svými žáky. Miluše Klečková, Šárka Nováková, Martin Resl, Vladislava Volfová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180919_093011

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180919_100834

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180921_082215

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

úsm

Příjemné setkání stážistů na Sardinii

24. 09. 2018

Poslední aktivitou v rámci projektu „Zahraniční praxe jako základ života“ v programu ERASMUS+  byla mobilita pracovníků ve dnech 10. 9. – 15. 9. 2018 v Itálii.

Pedagogové se zde setkali s našimi žáky, kteří zde absolvovali dlouhodobou stáž a mohli tak posoudit, co nového se pod vedením italských odborníků naučili. Zjistili také, že  pracovní stáž pro ně byla mimořádně náročná, ale do budoucí práce i života velmi přínosná.

Učitelé se seznámili s hotelovým resortem Free Beach Club na Sardinii, s jednotlivými pracovišti i  pracovními podmínkami. Měli také možnost stínovat italské kolegy  a vyměnit si zkušenosti s odborníky z praxe. Získali také poznatky o italské gastronomii a životním stylu, seznámili se i s historií a  přírodními krásami Sardinie.

Každý pedagog využije poznatky ze stáže ve své práci, zpracuje materiály k evaluaci a diseminaci projektu.  Pro budoucí projekty školy je důležité, že byla posílena spolupráce s partnerskými organizacemi.

Mgr. Jiří Perlinger vedoucí stáže ERASMUS+

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180909_174021

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180911_122602

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180911_202526

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180912_124425

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180912_124633

Rozvrh dálkového studia – 2018/19, 2. pololetí

1. 09. 2018