Exkurze – České dráhy, depo kolejových vozidel Praha Michle

25. 04. 2017

 

20. dubna se elektrikáři a strojní mechanici (1.MZ, 2.AZ, 2.EM a 3.EM) zúčastnili zajímavé exkurze do největšího železničního opravárenského depa v české republice. K vidění kromě přímých oprav železničních vagónů a lokomotiv byly i pneumatické a hydraulické mechanismy využívané na železnici, pružinové spoje náprav i nárazníků, ale také nářadí a nástroje velikosti odpovídající spojovacím součástem. Elektrikáři se u vysokoproudého napětí seznámili s různými druhy trakčních soustav našich železnic i jakým způsobem jsou vedeny.

Navštívili také elektrozkušebnu pro veškerou ovládací elektroniku lokomotiv i vagónů ČD. Pro oba obory pak byla připravena ukázka unikátního náklonu „vlajkové lodi“ ČD, soupravy Pendolino, včetně návštěvy interiéru i s velmi podrobným popisem soupravy. Všem žákům bylo umožněno zasednout i na místo strojvůdce, který jim popsal všechny ovládací prvky a jejich funkci. Prošli jsme si i 300 metrovou vlakovou myčku a podobně dlouhé opravárenské haly pro zmiňované Pendolino a příměstské soupravy Elefant City. Nebylo divu, že se exkurze protáhla na celé čtyři hodiny.

Jediným problémem tak bylo s poměrně velkou skupinou 25 žáků (díky výlukám právě Českých drah) komplikované cestování rychlíky a v dopravní špičce i pražskou MHD. Na druhou stranu všichni zúčastnění žáci zaslouží velkou pochvalu za své vzorné vystupování a chování, kterým nám pedagogům toto nelehké cestování obrovsky usnadnili.

 

Za pedagogický dozor Milan Kuděj a Jiří Fanta

 

 

 

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

20170420_111558

 

 

 

11. ročník Gastro Poděbrady

25. 04. 2017

Naši žáci oboru cukrář Martin Štětka – 2. ročník a Denisa Turková – 3. ročník se zúčastnili  gastronomické soutěže v Poděbradech. Připravili dort na téma „Umění žít“. Dort odbornou komisi zaujal nejen vzhledem, ale i neobvyklou chutí. Korpus byl upečený z listového špenátu. Náš originální dort získal suverénně 1. místo v oboru cukrář.

Žáci za vítězné umístění získali pohár, diplom i hodnotné věcné ceny. Poděkování patří Denise i Martinovi za vzornou reprezentaci školy a hlavně paní učitelce OV Andree Buškové, která žáky na soutěž připravila.

Bc. Hana Turková.

vedoucí OV.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4

Exkurze elektrikářů v Albixonu

25. 04. 2017

SKOČTE SI PRO BAZÉN A ZASTŘEŠENÍ……

V rámci výuky „Odborného výcviku“ se žáci 3. ročníku oboru Elektrikář – silnoproud zúčastnili prohlídky výrobní firmy Albixona.s.. Využili tak pozvání a také zájem firmy o nové pracovní síly a v úterý 11. dubna 2017 se ráno dostavili do dílenodborného výcviku ve škole.Po připomenutí si pravidel bezpečnosti práce a seznámení s účelem návštěvy jsme společně odjeli do Hořovic, kde má firma svoji největší provozovnu. Na recepci firmy nás již očekávali. Vybavili žáky i doprovod bezpečnostními prvky a poučením jak se návštěvy v objektech firmy Albixon a.s. mají chovat. V poučení nechybí ani zákaz kouření v objektu, zákaz fotografování a také to, kudy se smíosoby pohybovat – pouze po vyznačených cestách a také jak návštěvníci nesmí na nic sahat. Prostě byli jsme seznámeni se vším, co musí cizí návštěvník vědět pro svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních při prohlídce jednotlivých výrobních provozů.

V zasedací místnosti nás asistentka pro vzdělávání paní Iveta Bajgarová seznámila s historií, vývojem a i současností této jedinečné firmy. Jedinečné proto, že firma Albixon a.s. je nejen největším výrobcem bazénů a zastřešení v Čechách, ale patří mezi největší firmy tohoto oboru i v Evropě.Prostě firma Albixon je „Bazénový specialista č.1 v České republice“.      Tak to můžeme slyšet a vidět v reklamách.Výrobky firmy putují do 70 zemí prakticky na celém světě a tonení rozhodně opomenutelné. Žáci byli při výkladu také paní přednášející zkoušeni a za správné odpovědi byli odměňování vylosovanou drobnou a hlavně užitečnou pozorností.Všemi provozy firmy Albixona.s.v Hořovicích a Osově nás potom i s odborným výkladem doprovázel také pan Martin Cílek, manažer výroby.

Ve výrobních a montážních halách v Hořovicích a také v servisním středisku v Osově  žáci viděli nejmodernější stroje a technologie, které jsou při výrobě bazénů a zastřešení v Albixonu používány. V této firmě vyráběné bazény, vířivky a zastřešení včetně kompletníchdodávek  příslušenství jsou baleny, nakládány a později přepravovány k zákazníkům po celé ČR. Viděli jsme také největší práškovou lakovnu v ČR včetně linky DECORAL*, Postupně nás průvodci vedli všemi provozy, skladování, přípravy a dělení materiálu, ohýbání profilů, výroba zastřešení, výroba bazénů, lakovna i balení a expedice hotových výrobků. V servisním středisku v Osově jsme vidělimontáž elektroinstalace bazénů a příslušenství, zkoušení čerpadel a dalšího vybavení, předprodejní servis.Prošli jsme i halu na zakázkovou výrobu bazénů. Součástí výroby je i dělení materiálua sváření plastových dílů. Na konci výroby je kompletace technologií do šachet a kompletace a zkoušení elektroinstalace bazénů.

Prohlídku jsme zakončili ve středisku Osov vypracováním hodnotící tabulky pro potřeby firmy. Je zajímavé vědět, že firma nabízí možnost zaměstnání pro absolventy různých učebních i studijních oborů, kteří naši školu každoročně absolvují. Podle firemních letáčků, které žáci obdrželi, je možné získat od firmy i stipendium. Pro žáky 2. a 3. ročníku je to částka 1500,- a 2000,- Kč. Naši budoucí absolventi oboru  Elektrikář – silnoproud majítedy další příležitost provyužitía rozvíjení svých naučených znalostí v praxi u možného zaměstnavatele v blízkém okolí.

Nezbývá než poděkovat vedení a zaměstnancům firmy Albixon a.s. za prohlídku jejich firmy se zajímavým odborným výkladem a nabídku pracovních příležitostí…… takže viz. nadpis.

Kotouč A.

Exkurze instalatérů v Albixonu

25. 04. 2017

ALBIXON

Dne 13. 4. 2017 se skupina instalatérů  ze třídy 3. EM zúčastnila exkurze do výrobního závodu ALBIXON a.s., která je přední českou firmou zabývající se výrobou a montáží bazénů, zastřešení a SKYTRIÍ.

Dodává také vířivky a bazénové příslušenství a své výrobky vyváží do 93 zemí světa. Vlastní práškovou lakovnu v Hořovicích, která je druhou největší svého druhu ve Střední Evropě. Prezentace a následná prohlídka dvou výrobních areálů (Hořovice a Osov) byla velmi zajímavá a pro žáky přínosná. Součástí prezentace byla i konkrétní nabídka zaměstnání pro žáky oboru instalatér, kterou jim učinila pracovnice personálního oddělení.

Zpestřením prezentace byla ochutnávka sušených plodů Goji, neboli kustovnice čínské a džus rovněž z tohoto plodu. Tvrdí o něm, že je to elixír mládí.

Petr Punčochář

Koncert BALYSE DVARIONASE z Vilniusu

24. 04. 2017

Sedmého dubna zažila SOŠ a SOU Hlinky výjimečnou událost. Naši školu navštívila taneční a hudební skupina ze školy  BALYSE DVARIONASE  z Vilniusu.

Koncert se konal v tělocvičně SOŠ a SOU Hlinky. Mladí  z taneční skupiny byli přitažliví svou bezprostředností a radostí z tance. Předvedli nám lidové litevské tance a i moderní  street dance.

Největší dojem však na nás udělal orchestr harmonikářů pod vedením skutečného umělce a profesionála profesora  Raimonse JAKUTISE . Zaujaly jak klasické skladby, tak moderní aranžmá písniček skupiny  ABBA  nebo Simona Garfunkela .

Byli jsme nadšeni a musíme poděkovat za tak nádherně strávený čas.

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_0869

 

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_0852

KMD

24. 04. 2017

5. představení  KMD  muzikál  Angelika /Divadlo Broadway/

čtvrtek 4. 5. 2017 odjezd v 16:30 hod od školy ve Hlinkách

Výsledky přijímacího řízení – učební obory

23. 04. 2017

V případě nepřijetí ke studiu obdržíte písemné Rozhodnutí ředitelky školy. Nejprve bude možnost nahlédnout do spisu (vyjádřit se k podkladům) ve středu 3. května 2017 v kanceláři ředitelky školy od 8 do 14 hod. V případě přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit úmysl stát se žákem uvedeného oboru odevzdáním zápisového lístku nejpozději 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Pokud škola neobdrží vyplněný a podepsaný Zápisový lístek, uchazeč nemůže v září do školy nastoupit.

„Řemeslo má zlaté dno“

11. 04. 2017

Akce  – „Řemeslo má zlaté dno“

 

Ve dnech :        21. 3.  přišla z 1. ZŠ  Beroun třída 8B  26 žáků

3. 4.  přišla z 3. ZŠ  Beroun třída 8A  23 žáků

4. 4.  přišla z 3. ZŠ  Beroun třída 8b  22 žáků

7. 4.  přišla z 3. ZŠ  Beroun třída 8C  16 žáků

celkem  ……………………………………….87 žáků

 

Třídy byly rozděleny do tří skupin. Jedna skupina dívčí byla přidělena na celé dopoledne

k oboru Aranžér – práce s polystyrénem, vyřezávání a barvení jarních motivů, monogramů.

Jedna skupina chlapců byla přidělena k oboru Elektrikář – zapojení schodišťového vypínače pod napětím 4.5 V

Druhá skupina chlapců byla přidělena k oboru Karosář – narýsování a vystřižení nůžkami

na plech obrazec TANGRAM- skládačka různých motivů s použitím všech vystřižených prvků.

 

Náplní akce bylo přiblížit žákům osmých tříd základních škol z Berouna, náplň učiva

jednotlivých učebních oborů, které se učí v SOŠ a SOU Beroun Hlinky a co všechno

získají v rámci vyučení v jednotlivých oborech. Největší úspěch měla ruční tvorba

trojrozměrných modelu aranžérek, které si pak děvčata mohla odnést domů

nebo dokonce na výstavu do své školy.

 

Podle rychlého a zevrubného průzkumu na konci každé akce, lze konstatovat, že se za rok a půl potkáme s některými žáky při zahajování nového školního roku.

 

V Berouně 10. 4. 2017                                                                         VUOV Veselý Ladislav

 

 

 

 

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20170404_112346

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20170403_114208

 

Turnaj smíšených družstev ve volejbale

6. 04. 2017

Dne 5. 4. 2017 proběhl ve Sportovní hale na Závodí turnaj smíšených družstev ve volejbale.

Umístění:

1. místo třída 1. KČ (Filip Hosnedl, Martin Kácha, Kateřina Oupicová, Veronika Rigóvá, Michal Šlégr, Filip Záveský)

2. místo třída 3. CK

3. místo třída 3. KČ+1.KP

4. místo třída 2. CK

Děkujeme všem účastníkům za sportovní výkony!

 

Miluše Klečková

Steaky, burgery

30. 03. 2017

V tomto týdnu jsme v prostorách cvičné kuchyňky na Závodí přivítali odborníky z gastronomie. Šéfkuchaře hotelu Zelený strom Hořovice,  pana Soukupa Jana a pana Hrušku Milana. Předvedli nám přípravu burgerů. Seznámili nás s výběrem vhodného masa, s  dochucením,  s tepelným  zpracováním, s vhodnými omáčkami. Ukázali nám přípravu steaků. Měli  jsme možnost porovnat kvalitu masa z českých i argentinských chovů. Součástí prezentace byla i ochutnávka připravených pokrmů. Pro žáky 3. ročníku byla akce výbornou přípravou na ZZ.

Turková  Hana.

Vedoucí odborné výcviku.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

3 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1