Dálkové studium

5. 09. 2017

Výuka dálkového studia začíná ve čtvrtek 7. září 2017 od 15.00

Projekt Erasmus+ o prázdninách

9. 08. 2017

Jsme rádi, že se k nám žáci z minulých projektů vrací a píší  o svých úspěších  v zahraničí.

Chceme se podělit o výsledky našeho projektu ze zahraniční stáže v Itálii v květnu 2016. Pracovní stáže se zúčastnilo 18 žáků, jeden z nich využil získané zkušenosti a našel si prázdninovou brigádu v Itálii.  Pro letošní prázdniny se rozhodl, že bude sbírat nové zkušenosti v Anglii.

Vzhledem k tomu, že získal díky odborné stáži zkušenosti z práce v Itálii, dostal i  zde řadu zajímavých nabídek na práci. V současné době pracuje v italské restauraci v Chelsea, chodí na catering a bankety v Londýně, nejvíce Hyde Park & Westminster. Moc se mu tam líbí a těší se, že nám po svém návratu sdělí svoje zážitky.

Přáli bychom si, aby takovou odvahu našlo více absolventů stáží  a rozvíjeli tak své odborné i jazykové dovednosti.

Hezké prázdniny všem.

Irena Trunečková, vedoucí projektu

Neformální projektový den na odloučeném pracovišti Závodí

26. 06. 2017

V úterý 20. června 2017 se uskutečnil projektový den, připravený společně pedagogy a žáky, kteří se zúčastnili  projektu Praxe žáků učebních oborů a mobilita učitelů pro konkurenceschopnost.

Cílem bylo nejen seznámit ostatní žáky a pedagogy školy s průběhem stáže v Itálii, ale především prezentovat její výsledky. Účastníci stáže byli plni dojmů a aktivně se podělili o získané zkušenosti s ostatními. Připravili prezentace, kde popisovali průběh stáže a ukázali, co všechno se naučili a zažili. Dále vyprávěli o svých zkušenostech a pocitech, dávali příklady z praxe, hodnotili Itálii, její kulturu, historii a využití cizích jazyků při své práci. Jsem ráda, že přijali pozvání také dva absolventi mobility z loňského roku, kteří tak měli možnost předat svoje zážitky a také porovnat průběh a organizaci obou stáží.

V druhé části potom připravili vybraní žáci společně s učitelkami odborného výcviku pizzu, ovocný salát, míchaný nápoj a dezert, vše podle italských receptů. Ukázali tak, co se skutečně naučili pro svoji praxi a všichni, kteří se projektového dne zúčastnili, mohli jejich výrobky ochutnat a musím říci, že se jim vše velice povedlo.

Věřím, že takto přiblížená odborná stáž zvýší zájem žáků o účast v projektu, který se uskuteční v příštím roce. Děkuji všem, kteří se podíleli a ještě budou podílet na přípravě druhého projektového dne, který se uskuteční 29. 6. 2017.

Mgr. Irena Trunečková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

PRACOVNÍ STÁŽ V ITÁLII A NA SLOVENSKU INFORMACE pro rodiče, žáky a pedagogy

23. 06. 2017

Naše škola získala grant v PROGRAMU ERASMUS+.

Projekt s názvem Zahraniční praxe jako základ života se uskuteční ve školním roce 2017/2018 v Itálii (gastronomické zaměření) a na Slovensku (technické zaměření).

Pracovní stáže se zúčastní 30 žáků z 2. ročníků učebních oborů (Cukrář, Instalatér, Kuchař, Kuchař-číšník, Mechanik opravář motorových vozidel, Stravovací a ubytovací služby (učební obor E), Truhlář a z 3. ročníků studijních oborů Cestovní ruch, Podnikání, Stavebnictví  a 5 doprovodných osob z řad pedagogů.

Projekt podpoří také žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí a žáky se specifickými potřebami.

V rámci projektu se uskuteční mobilita 5 učitelů gastronomických oborů, kteří budou vybráni na základě potřeb školy. Odborná stáž pro žáky bude trvat 15 dní, mobilita učitelů 8 dní (i s cestou). Dlouhodobá stáž na ostrově Sardinie pro 2 žáky 3. ročníků oborů Kuchař, Kuchař-číšník bude v délce 12 týdnů.

Předpokládaný termín běhů stáží:

KVĚTEN 2018 – Instalatér, Kuchař, Kuchař-číšník, Mechanik opravář motorových vozidel, Stravovací a ubytovací služby, Truhlář, Cestovní ruch, Podnikání, Stavebnictví

ČERVEN 2018 - Cukrář

ČERVEN-ZÁŘÍ 2018 - Kuchař, Kuchař-číšník

ZÁŘÍ 2018 - učitelé odborných předmětů gastronomických oborů

Partneři odborných stáží: Vzdělávací organizace IAL Cesenatico (odborná praxe Cesenatico, Cervia a Milano Marittima) Cukrárna a pekárna Betta (oblast Val di Fiemme – Dolomity) Hotelový resort Free Beach Club na Sardinii Stredná odborná škola technická Prešov (odborná praxe Společnost PO CAR, s.r.o. Prešov; firmy BELHOLZ, s.r.o. Malý Šařiš; RACIOTHERM ,s.r.o. Prešov; STAVOPROJEKT, s.r.o. Prešov)

CÍLEM stáže je seznámit se s gastronomií italské kuchyně, prohloubit si zájem o obor, získat další odborné zkušenosti, uplatnit znalosti z angličtiny, získat základní orientaci v italštině a posílit sociální dovednosti.                                                                                               Žáci technických oborů “zažijí” reálný chod firem a osvojí si nové pracovní postupy. Slovenský jazyk je již pro řadu z nich neznámým jazykem. Pedagogové budou mít možnost sledovat trendy moderní gastronomie v zahraničí a získané vědomosti a dovednosti potom využijí v další výuce a v práci pro školu.

Účastníkům stáže bude z projektu hrazeno ubytování, stravování, doprava a pojištění. Výběr účastníků stáže proběhne v měsíci září 2017.

Přihlášku si žáci mohou vyzvednout u svých třídních učitelů.  

Mgr. Jiří Perlinger, vedoucí projektu

Exkurze

15. 06. 2017

Ve středu 14. června se několik našich tříd zúčastnilo exkurze v Hořovicích. Nejprve jsme třídu 1.IT odvezli na prohlídku čistírny odpadních vod, kde si žáci prohlédli zařízení ČOV a byl jim vysvětlen kompletní princip funkce.

Mezitím se zámečníci z tříd 1.MZ, 1.ZA a 2.AZ přesunuli do firmy Karroh, která se specializuje na výrobu vazby knih a seřizování strojů pro tuto činnost. Prováděl nás přímo majitel celé firmy. Následně se obě skupiny spojily a přejeli jsme do nedalekého Komárova do firmy Buzuluk.

Tady byli žáci opět rozděleni na dvě skupiny a střídavým způsobem se zúčastnili obou exkurzních okruhů, tedy původní výroby pístních kroužků a pak novější výroby strojů pro gumárenský průmysl. K vidění bylo především velké množství ne zcela běžných obráběcích strojů, včetně obřích soustruhů.

Pedagogy potěšil také velmi zasvěcený výklad průvodců, pocházejících přímo z výroby. Celá exkurze se vydařila a k jejímu hladkému průběhu napomohlo i bezproblémové chování všech zúčastněných žáků.

 

Za pedagogický dozor Marta Machová, Milan Kuděj a Václav Kutman

Páteční odpoledne s ERASMEM

12. 06. 2017

V pátek odpoledne, dne 9. 6. 2017, se na SOŠ a SOU Beroun Hlinky, odloučeném pracovišti Závodí, sešli účastníci stáže  projektu Praxe žáků učebních oborů a mobilita učitelů pro konkurenceschopnost.

Cílem tohoto setkání bylo vyhodnocení stáže samotnými účastníky a připomenout si, jak probíhala odborná stáž a co zajímavého jim přinesla. Žáci ocenili možnost seznámit se se středomořskou kuchyní a získané dovednosti přenést do své budoucí praxe. Také pochopili, proč je důležité učit se cizí jazyky a získávat mezinárodní zkušenosti pro svůj profesní rozvoj.

Pedagogové vedle odborného programu, zaměřeného na italskou gastronomii, uvítali možnost návštěvy italských škol, měli možnost seznámit se s organizací a systémem školství.

Ředitelka školy Mgr. Eva Jakubová hodnotila celý projekt kladně a upozornila na nutnost šíření  získaných poznatků ve škole i v rámci prezentace školy na veřejnosti. Na závěr ředitelka školy  předala  žákům i pedagogům dokumenty o absolvování  zahraniční odborné praxe v rámci programu ERASMUS+. Jednalo se o  EUROPASS a Certifikát, které potvrzují získání kompetencí v průběhu pracovní stáže.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci stáže a také žákům za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Irena Trunečková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4

Projektový den Poznávání různých typů krajiny – Svatý Jan pod Skalou

12. 06. 2017

Dne 1. 6. 2017 proběhl na Závodí Projektový den, kterého se zúčastnily třídy 1. KP, 1. KČ,  2. CK.

Šli jsme pěšky, od školy Závodí,  směr Srbsko (podél řeky) k lomu Alkazar, dále vedla trasa údolím potoka Kačák a přes Hostím do Svatého Jana pod Skalou. Zde jsme vystoupali na Skálu ke Křížku, na vyhlídku, kde je překrásný výhled do okolí. Zpáteční cesta stoupala lesem nad Nemocnici v Berouně (opět nádherný pohled na Beroun).

Vnímali jsme přírodu a zajímali jsme se o historii Svatého Jana pod Skalou – kostel svatého Jana Křtitele, jeskyni svatého Ivana, kaple Povýšení svatého Kříže.

Pro některé z žáků byla tato trasa fyzicky náročná, ale dojít do cíle zvládli všichni.

Miluše Klečková, Jaroslava Šimková.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1

Blázníš? No a ?

9. 06. 2017

Ve spolupráci s organizací LOMIKÁMEN z.ú. Beroun, proběhl na odloučeném pracovišti preventivní program zaměřený na oblast duševního zdraví a nemoci.

Tento program je založen na otevřeném dialogu studentů a moderátora – odborníka pracujícím s duševně nemocnými lidmi. Žáci byli do programu aktivně zapojeni formou interaktivních her, diskuse, skupinových aktivit.

Získané informace se týkali nejen typů psychických onemocnění, ale i možnosti hledání pomoci při těchto problémech. Je totiž dobré dozvědět se, že existuje pomoc, má-li člověk psychické problémy. Že není vše ztraceno a není to hanba.“

Projekt Blázníš? No a! vznikl na základě mezinárodní spolupráce s německými partnery Irrsinig Menschlich e.v., Univerzity v Lipsku.  Na přípravě českého programu se podílela nestátní nezisková organizace FOKUS Praha, o.s.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

blazniš1  

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

blazniš2

Hodnocení průběhu odborné stáže z pohledu žáků

23. 05. 2017

ERASMUS+   

Milano Marittima, Itálie

Ubytování: hotel Golf&Beach

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

5

Praxe: hotely Golf&Beach a Deborah

Obory: Kuchař-číšník

Žáci Ondřej Kravarik, Miroslav Landa, Nikola Michalíková, Jakub Nejedlý

Pracujeme na obslužném úseku hotelu Golf&Beach. Připravujeme snídaňový a zeleninový bufet, debarasujeme a zakládáme inventář na snídaně, obědy a večeře. V tomto hotelu jsou italští a němečtí hosté, proto už jsme snažili komunikovat italsky a anglicky. Chodíme na dvě směny.

Žáci Šárka Karpíšková a Jan Jankovský

Praxi máme v hotelu Deborah, na obsluhu jsme nastupovali v 16:30. Protože do hotelu přijeli najednou dva autobusy italských hostů, pomáhali jsme při roznášení večeří, nošení teplých a studených nápojů a prováděli jsme debaras.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

 

Kuchař

Žáci Jan Vokáč, Pavel Pos

Oba pracujeme v kuchyni v hotelu Golf&Beach. Připravovali jsme polední menu, krájeli jsme zeleninu na zeleninový bufet (rajčata, papriku, červenou řepu, hlávkový zelí, mrkev, brokolice, květák), vyráběli jsme Lasagne a rajčatovou omáčku.

Žák Filip Klouček, Veronika Červená

My jsme měli odpolední směnu v kuchyni v hotelu Deborah. Vyráběli jsme těstoviny Tagliatelle, loupali jsme brambory a pak jsme je opékali s rozmarýnem. Dělali jsme úklid pracoviště.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2

Cukrář

Žákyně Jana Burešová, Adéla Černovská, Eliška Veselá, Nikola Šmídová, Sabina Žáčková, Veronika Lovětínská

Pracujeme v hotelu Golf&Beach ve dvousměnném provozu. Pomáhali jsme při výrobě citronových a čokoládových sušenek na snídani. Potom jsme dělali piškotový dort nazývaný (English soup) Zuppa Inglese a Tiramisu. Taky jsme krájeli ovoce (jahody, kiwi, meruňky, hrušky) na zmrzlinový dezert.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4

 

Cestovní ruch

Žáci Pavel Karas, Barbora Čechová

Jako žáci oboru Cestovní ruch jsme byli rozděleni na recepce do hotelů Golf&Beach a Deborah. Naučili jsme, jak poznávat typy hotelových pokojů a zapisování příjezdů a odjezdů hotelových hostů. Směny v hotelu Golf&Beach jsou převážně ranní od 7:30, naopak v hotelu Deborah hlavně odpolední od 16:30. V Deborah probíhá kontrola plánů obsazení pokojů. Nejčastěji se setkáváme s italskými i německými hosty. Snažíme komunikovat italsky a anglicky.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

3

Stravovací a ubytovací služby

Žák Tomáš Rigo:

 

Pracuji v hotelu Deborah na recepci s Barborou Čechovou z Cestovního ruchu. Poznal jsem, že tato práce je velmi náročná. Musíte umět dobře aspoň dva světové jazyky a snažit se splnit přání hostů. Vydával jsem a přijímal jsem klíče od pokojů.

Žák Jan Grospič

Pracuji v hotelu Golf&Beach v kuchyni. Pomáhal jsem při přípravě Lasagní, vepřového plátku s Pancettou a čerstvým bobkovým listem. Pan kuchař mě pochválil, že mi to jde.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

6

Celkové zhodnocení žáky

Jsme nadšeni z praxe v hotelích. Jak zaměstnanci, tak hosté jsou na nás velmi milí, proto nemáme strach s nimi hovořit a ptát se. Těšíme se na další práci, odborné kurzy a výlety po okolí.

Pracovní stáž pedagogů v Itálii – zkušenosti pedagogů

23. 05. 2017

Týden utekl jako voda a učitelé jsou zpět v plném nasazení ve škole. Seznámili jsme se s italskou gastronomií prostřednictvím kurzů v hotelové škole, měli jsme možnost ochutnat těstoviny, ryby a mořské plody i připravit si pizzu. Nechyběla ani exkurze do vinařství a výrobny balsamikového octa nebo návštěva muzea soli a rybího trhu. Zajímavý byl i kurz přípravy koktejlů nebo degustace zmrzliny.

Důležitou součástí stáže bylo seznámení s italským odborným školstvím jednak v soukromé, tak i státní škole.

Získané poznatky a energii z pobytu v přímořském prostředí všichni využijeme ve své další práci.

Mgr. Irena Trunečková, vedoucí projektu

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA