Oslavy padesátiletého výročí od vzniku školy

20. 09. 2018

Omezení provozu nafukovací haly pracoviště Závodí

19. 09. 2018

Ve dnech 22. – 26. 10. 2018 bude z důvodu opravy agregátu odstaven provoz nafukovací haly na Závodí. V případě změny (zkrácení termínu odstávky haly) bude informace uvedena na webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení.

Dny otevřených dveří na SOŠ a SOU Beroun-Hlinky

19. 09. 2018

Vedení školy a všichni pracovníci školy zvou všechny zájemce o studium na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Beroun-Hlinky na dny otevřených dveří, které se konají 26. 10. 2018 a 23. 11. 2018 od 8, 00 do 17, 00 hodin.

Dny se konají na obou budovách.

Na budově Okružní 1404, Beroun 2 budou prezentovány maturitní obory a technické učňovské obory.

Na budově Svatojánská 217, Beroun 3 Závodí budou prezentovány gastronomické učební obory.

Rozvrh dálkového studia – 2018/19, 1. pololetí, AKTUALIZACE

1. 09. 2018

POZOR ZMĚNA OD 01. 10. 2018

Projekt „ Zahraniční praxe jako základ života“

22. 10. 2018

SOŠ a SOU Beroun-Hlinky získala již počtvrté grant z programu EU na odbornou stáž svých žáků v projektu ERASMUS+.  Novou aktivitou byla stáž v Itálii, v Dolomitech, v regionu Alto Adige, v podniku Panificio Betta. Zúčastnily se jí čtyři žákyně učebního oboru Cukrář, které doprovázela učitelka odborného výcviku.  V průběhu odborné praxe v termínu 21. 4. – 5. 5. 2018 získala děvčata zkušenosti v přípravě tradičních i moderních cukrářských a pekařských výrobků, seznámila se také s moderním zařízením provozovny a používanými technologiemi.  Mezi volnočasové aktivity patřily také edukativní  exkurze, například do místního pivovaru, nebo do výrobny typických italských sýrů.

Žáci oborů Cestovní ruch, Podnikání, Cukrář, Kuchař –  číšník, Kuchař a Stravovací a ubytovací služby odjeli v termínu 19. 5. – 2. 6. 2018 do Itálie, do oblati Emilia -  Romagna  společně s dvěma učitelkami, které je doprovázely. První týden žáci absolvovali odborný program v hotelové škole IAL v Gatteo Mare. Stážisté se zúčastnili kurzů středomořské kuchyně, poznali základní suroviny italské gastronomie, technologické postupy a také získali recepty na výrobu těstovin, zpracování ryb a mořských plodů. Současně se zúčastnili také baristického i barmanského kurzu a upekli si pizzu podle svých představ.   Druhý týden pracovali podle svého odborného zaměření v jednotlivých hotelích –  Deborah, Golf&Beach a Centrale v Milano Marittima. Ve volném čase navštívili zajímavosti a památky v Itálii, například Cesenatico         a Rimini, byli také v delfináriu Oltremare.

Ve stejném termínu odjeli žáci technických oborů se svým učitelem odborného výcviku na odbornou stáž do Prešova.  Stredná odborná technická škola v Prešově, zajistila odbornou praxi v jednotlivých podnicích. Instalatéři pracovali ve firmě – RACIOTHERM, s. r. o. Prešov, žáci oboru Mechanik opravář motorových vozidel měli zajištěnu praxi v autoservisu  POCAR, s. r. o., Prešov, Truhláři ve firmě BELHOLZ, s. r. o., Malý Šariš a studenti z oboru Stavebnictví v projektové firmě STAVOPROJEKT, s. r. o., Prešov. V průběhu praxe se všichni seznámili s novým pracovním prostředím a vybavením pracovišť, kde pracovali pod vedením slovenských instruktorů. Získali zde nové znalosti a dovednosti, které si ověřili v praxi. Ve volném čase si prohlédli město Prešov, navštívili Šarišský hrad a Vysoké Tatry.

Novou zkušeností byla dlouhodobá stáž dvou žáků z oboru Kuchař-číšník na Sardinii v termínu 21. 6. – 26. 9. 2018. První týden je doprovázela učitelka odborných předmětů, která jim pomohla s adaptací na nové prostředí. Stáž probíhala  v hotelovém rezortu Free Beach Club v Costa rei na jihovýchodě Sardinie.  Pod vedením italských odborníků pracovali  v hotelové kuchyni, která v hlavní sezóně připravuje jídla pro 1 500 klientů.  Získali nové dovednosti z  oblasti studené kuchyně, servírování pokrmů a přípravy dezertů. Ve volném čase, kterého měli opravdu málo, poznávali památky a přírodu na Sardinii.

Poslední aktivitou v rámci projektu „Zahraniční praxe jako základ života“ v programu ERASMUS+  byla mobilita pracovníků ve dnech 10. 9. – 15. 9. 2018 v Itálii. Pedagogové se zde setkali s našimi žáky, kteří zde absolvovali dlouhodobou stáž a mohli tak posoudit, co nového se pod vedením italských odborníků naučili. Učitelé se seznámili s hotelovým resortem Free Beach Club na Sardinii, s jednotlivými pracovišti i  pracovními podmínkami. Měli také možnost stínovat italské kolegy a vyměnit si zkušenosti s odborníky z praxe. Získali také poznatky o italské gastronomii a životním stylu, seznámili se i s historií a  přírodními krásami Sardinie.

Mobility se zúčastnilo celkem 31 žáků a 6 pracovníků školy, kteří získali nové profesní zkušenosti ze zahraničního tržního prostředí, zlepšili se v cizojazyčné komunikaci a posílili sociální kompetence.

Mgr. Irena Trunečková

SEZNAMOVACÍ AKTIVITY PRVNÍCH ROČNÍKŮ – ZÁVODÍ

2. 10. 2018

Ve třech dnech, od 19. 9. do 21. 9. 2018, proběhly na Závodí seznamovací aktivity pro 1. ročníky. 19. 9. 2018 byl pro třídy 1. CP, 1. KČ, 1. KZ připraven program ve spolupráci s CHKO Český kras, Karlštejn.

Josef Mottl nás provedl k dubu sedmi bratří, lomu Malá Amerika, Bubovickým vodopádům a Kubrychtově boudě.

20. 9. 2018 byl určen pro prevenci patologických jevů. Pro žáky jsme vybrali filmové představení o problémech alkoholu Úsměvy smutných mužů. Film byl natočen podle předlohy knihy Josefa Formánka. Po skončení filmového představení jsme se přesunuli na levý břeh Berounky (proti centru města „za vodou“). Žáci s třídními učiteli formou diskuse hovořili o společensky nežádoucích jevech a zdravém životním stylu. Potom zde proběhly poznávací hry a aktivity.

21. 9. 2018 se uskutečnil Školní lehkoatletický projektový den. Závodilo se v lehkoatletických disciplínách: běh na 100 m, skok daleký, běh na 400 m, vrh koulí a štafetový běh.

 

Jsme rádi, že se žáci mezi sebou lépe poznali a že tak budou mít lehčí přechod do nového prostředí. Také třídní učitelé a jejich zástupci měli možnost se lépe seznámit se svými žáky. Miluše Klečková, Šárka Nováková, Martin Resl, Vladislava Volfová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180919_093011

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180919_100834

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180921_082215

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

úsm

Příjemné setkání stážistů na Sardinii

24. 09. 2018

Poslední aktivitou v rámci projektu „Zahraniční praxe jako základ života“ v programu ERASMUS+  byla mobilita pracovníků ve dnech 10. 9. – 15. 9. 2018 v Itálii.

Pedagogové se zde setkali s našimi žáky, kteří zde absolvovali dlouhodobou stáž a mohli tak posoudit, co nového se pod vedením italských odborníků naučili. Zjistili také, že  pracovní stáž pro ně byla mimořádně náročná, ale do budoucí práce i života velmi přínosná.

Učitelé se seznámili s hotelovým resortem Free Beach Club na Sardinii, s jednotlivými pracovišti i  pracovními podmínkami. Měli také možnost stínovat italské kolegy  a vyměnit si zkušenosti s odborníky z praxe. Získali také poznatky o italské gastronomii a životním stylu, seznámili se i s historií a  přírodními krásami Sardinie.

Každý pedagog využije poznatky ze stáže ve své práci, zpracuje materiály k evaluaci a diseminaci projektu.  Pro budoucí projekty školy je důležité, že byla posílena spolupráce s partnerskými organizacemi.

Mgr. Jiří Perlinger vedoucí stáže ERASMUS+

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180909_174021

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180911_122602

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180911_202526

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180912_124425

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20180912_124633

Projekt ERASMUS+ pokračuje

4. 07. 2018

21. 6. 2018 odletěli dva naši žáci z oboru Kuchař-číšník na dlouhodobou stáž na Sardinii, která probíhá  v hotelovém rezortu Free Beach Club.  Pod vedením italských odborníků pracují převážně  v hotelové kuchyni. První týden stáže pomohla  žákům s adaptací  na nové prostředí doprovodná osoba, Bc. Denisa Měchurová.

Co všechno už  naši stážisté zvládli?  Získali nové dovednosti z  oblasti studené kuchyně, servírování pokrmů a přípravy dezertů. Velmi rychle začali komunikovat v anglickém a  také částečně v italském jazyce.

Jsme rádi, že se žáci aklimatizovali bez problémů a mohou si vyzkoušet práci v hotelu na různých pracovních pozicích. Sami kladně hodnotí vybavení kuchyně i restaurace, příjemné prostředí a milý personál, který jim pomáhá v získávání nových poznatků.

Ve volném čase mohou odpočívat na pláži, nebo poznávat okolí.

Přejeme stážistům jen samé pěkné zážitky a hodně nových poznatků, které uplatní ve svém oboru.

Mgr. Perlinger

Vedoucí projektu ERASMUS+

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4

SPORTOVNÍ DEN

23. 06. 2018

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

sportovní den

Dne 22. 6. 2018 proběhl na Městském hřišti Hlinky sportovní den.

Žáci si mohli vybrat z těchto sportů a sestavit si svoje týmy (atletika, florbal, kopaná, nohejbal, přehazovaná, volejbal)

Sportovního dne se zúčastnily tyto třídy

Hlinky: 1. AE, 1. DC, 1. SP, 2. AE, 2. IT, 2. MZ, 2. ZA

Závodí: 1. KP, 2. CP, 2. KČ

Výsledky:

ATLETIKA

Běh 60 m dívky 1. místo Kateřina Vápeníková, třída 2. AE, čas 09.7

Běh 60 m chlapci 1. místo Marek Beťár, třída 2. IT, čas 07.7

Běh 600 m chlapci 1. místo Adam Baštař, třída 1. AE, čas 2:00

Skok daleký dívky 1. místo Iva Kvasničková, třída 1. AE, výkon 384

Skok daleký chlapci 1. místo Marek Beťár, třída 2. IT, výkon 507

Vrh koulí dívky 1. místo Karolína Martínková, třída 1. DC, výkon 6.45

Vrh koulí chlapci 1. místo Jaroslav Poláček, třída 1. DC, výkon 9.37

NOHEJBAL – zvítězilo družstvo 2. AE (Radim Gálik, Dominik Tůma, Vojtěch Hluštík)

KOPANÁ – zvítězilo kombinované družstvo 2. AE + 2. MZ (Radim Gálik, Dominik Tůma, Vojtěch Hluštík; Ondřej Semkovič, Tomáš Vondrák)

PŘEHAZOVANÁ (chlapci) zvítězilo družstvo Hlinek ve složení Ondřej Blažek, Jan Jirásek, Lukáš Rada, Dominik Šolle

VOLEJBAL výběr Hlinky – zvítězilo družstvo ve složení Tereza Kvasničková Kateřina Vápeníková, Ondřej Blažek, Jan Jirásek, Lukáš Rada, Dominik Šolle

Děkujeme všem zúčastněným žákům za hezké sportovní výkony!

Jana Havlová, Tomáš Hruška, Miluše Klečková, Martin Resl, Štěpánka Reslová

BUDOUCNOST pro ŽÁKY … spolupráce se společností TARESPA

22. 06. 2018

Setkání se zástupci společnosti a hvězdami FOTBALOVÉHO světa – Den otevřených dveří:

 Pro žáky a učitele  – 10.00 ve škole – tělocvična

Pro rodiče, žáky a učitele – 14.00 přímo ve společnosti Tarespa – Závodí

 

Detailnější informace viz.přiložená pozvánka

Mgr. Trlifajová