ZMĚNA ROZVRHU – teoretické vyučování Závodí

26. 01. 2017

Z technických důvodů bude ve dnech 25. 1. – 17. 2. 2017  probíhat výuka teoretického vyučování Závodí na budově v Hlinkách, Okružní 1404. Odborný výcvik probíhá normálně, tj. na smluvních zařízení nebo v budově na Závodí.

Přijímací zkoušky 2017 – obory s maturitní zkouškou

26. 01. 2017

Jednotná přijímací zkouška 2017 – týká se jen oborů zakončených maturitní zkouškou (obory zakončené výučním listem jednotnou zkoušku nekonají).

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Termíny (pro čtyřleté obory vzdělávání. včetně nástavbového studia):

1. termín   12. dubna 2017  

2. termín  19. dubna 2017

1. náhradní termín  11. května 2017

2. náhradní termín  12. května 2017

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem.

Přihlášky na SŠ:

Základní principy:

• Jednotná zkouška je povinná  pouze pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. Jednotná zkouška je povinná pouze v 1. kole přijímacího řízení. V dalších kolech se nekoná. Netýká se přijímacího řízení na obory s výučním listem

• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

Rozvrh dálkového studia

26. 01. 2017

 

PŘIHLÁŠENÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – jaro 2017

3. 10. 2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2017:

PROFILOVÁ A ÚSTNÍ ČÁST MZ:

Floristický seminář 2017

10. 02. 2017

Žákyně učebního oboru aranžér měly ve středu 11. 1. 2017 nadmíru zajímavý odborný výcvik. Lektorky Květinového ateliéru ROSMARINO z Prahy v prostorách školy uspořádaly již druhý Floristický seminář, tentokrát pro mírně pokročilé.

Nejdříve pohovořily o základních floristických postupech a pomůckách a po krátkém úvodu se děvčata pustily do aranžmá a výzdoby svátečního stolu.

Velmi přitažlivé téma – svatební floristika nejprve začalo trochou teorie, ale vzápětí pokračovalo výrobou svatební kytice dokulata s volnými stonky a poté další svatební kyticí, tentokrát převislé do držáku.

Dalším květinovým šperkem byl náramek a čelenka, který se uplatní nejen na svatbě,ale i na plese či promoci. Všechny dívky pracovaly s velkým zaujetím a výsledky byly velmi profesionální, což je patrné i z fotografií.

V tomto školním roce proběhne ještě třetí část a to pro pokročilé. Ze všech tří seminářů si dívky odnáší nejen nádherné výrobky a úžasné znalosti, ale hlavně certifikát o absolvování, který mohou předkládat při hledání nové práce, což je velmi neobvyklé a pro zaměstnavatele zajímavé.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

L1310955  

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

L1320045  

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

L1320034  

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

L1320005  

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

L1310971

KMD – 3. představení

3. 02. 2017

Divadlo Vinohrady – Když ptáčka lapají se koná v pondělí 13. 2. 2017, odjezd autobusu v 17. 30h od školy ve Hlinkách.

Změny 2. 2. 2017 – Nevyučuje Mgr. Štěpničková

1. 02. 2017

2.2.2017  2. ND     3 – 4h  MAM – Ing. Ježková

2.2.2017  3. ND     5 – 6h   PRX – ZBO – p .Volfová

ERASMUS + – JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA

1. 02. 2017

Vedení  SOŠ a SOU Beroun – Hlinky zve vybrané žáky a učitele na první informační setkání v rámci Programu Erasmus+ -„Praxe žáků učebních oborů a mobilita učitelů pro konkurenceschopnost“ CÍL:

  • JAZYKOVÁ,  KULTURNÍ  A  ODBORNÁ PŘÍPRAVA
  • BOZP A PO,  zásady bezpečného chování během pracovní stáže
  • INFORMACE  O PRACOVNÍ STÁŽI  V  ITÁLII

KDY?

  • 23. 2. 2017 (čtvrtek)

KDE?

  • SOŠ a SOU Beroun – odloučené pracoviště Závodí, přízemí, učebna Z 11

V KOLIK HODIN?

  • Žáci:       10,45 hod.
  • Učitelé:   13,00 hod.

Přípravy na pracovní stáž do Itálie se zúčastní vybraní žáci a učitelé:  ve STUDIJNÍ OBORŮ Cestovní ruch: Barbora Čechová, Pavel Karas; z  UČEBNÍCH OBORŮ Cukrář: Jana Burešová, Adéla Černovská, Veronika Lovětínská, Nikola Šmídová; Kuchař: Veronika Červená, Filip Klouček, Pavel Pos, Jan Vokáč; Kuchař-číšník: Veronika Hurychová, Jan Jankovský, Šárka Karpíšková, Ondřej  Kravarik, Miroslav Landa, Adam Lazali, Nicole Michalíková, Jakub Nejedlý; Stravovací a ubytovací služby: Sabina Frolíková, Jan Grospič; Pedagogický dozor Bc. Jitka Blahovcová, Ing. Šárka Nováková Učitelé teorie Mgr. Jiří Perlinger, Denisa Měchurová, Bc. Blanka Šavlová, Mgr. Irena Trunečková, Bc. Vladislava Volfová;   Učitelé odborného výcviku Jiřina Fričová, Bc. Lenka Nováková, Jaroslava Šimková, Bc. Hana Turková, Martina Váňová; Srdečně zve: Mgr. Irena Trunečková, vedoucí projektu

Změna v rozvrhu 1. ND

23. 01. 2017

Dne 26.1. 2017  1. ND odpadá 1-2h PSY – hodiny budou nahrazeny v rozvrhu na druhé pololetí.

Turnaj v RINGU

1. 01. 2017

Dne 22. 12. 2016 proběhl na Závodí sportovní turnaj v RINGU.

Zvítězilo družstvo třídy 1. CP (Pavel Krupička, Adéla Kvapilová, Kristýna Pelecháčová,       Jan Rais, Jiří Šimonka, Hana Vichtová).

Na 2. místě se umístilo družstvo cukrářek (2. CK a 3. CK).

Na 3. místě byla třída 2. KČ.

Děkujeme všem zúčastněným za sportovní výkony a dobrou atmosféru.
Miluše Klečková

Poruchy přijmu potravy

20. 12. 2016

Dne 9.12.2016 navštívily naši školu lektorky z centra ANABELL, které nabízí odbornou terapeutickou pomoc a podporu při poruše přijmu potravy.

Přednáška byla koncipována formou workshopu. Žáci se dozvěděli celou řadu informací a novinek z této oblasti. Hlavním cílem však byla prevence bio-psycho-sociálního onemocnění.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z12

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z13