Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

31. 05. 2016

Ředitelka školy Mgr. Eva Jakubová vyhlašuje  od 1. července 2016  4. kolo přijímacího řízení s termínem odevzdání přihlášek do 31. srpna 2016.

Studijní obory:

Cestovní ruch

Podnikání – dálková forma vzdělávání

 

Učební obory – pracoviště Hlinky:

Strojní mechanik

Mechanik opravář motorových vozidel

Instalatér

Aranžér

 

Učební obory – pracoviště Závodí:

Kuchař-číšník

Kuchař

Prodavač

 

Bližší informace tel. 311 623 186

ČASOVÝ HARMONOGRAM – podzimní ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2016

31. 05. 2016

Písemná část společné části MZ (DT, PP):    1 – 5. září 2016    

více viz.  Jednotné zkušební schéma- podzim 2016                    

Ústní zkoušky: (společná a profilová část)

4 DP                                                   14. září 2016

2 NA, 3 ND                                       15. září 2016

Bližší informace a jmenovitý rozpis žáků k ústní a profilové maturitě bude k dispozici v týdnu po 1. 9. 2016.

Začátek dálkového studia

31. 05. 2016

Výuka oboru 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma začíná 8. 9. 2016 v 15, 00 dle rozvrhu.

rozvrh bude zveřejněn v týdnu po 2. 9. 2016.

 

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky – září 2016

31. 05. 2016

  1. Písemná část               9. 9. 2016 v 8, 00 hod.
  2. Praktická část             12. – 16. 9. 2016 v 7, 00 hod
  3. Ústní část                   26. 9. 2016 od  8, 00 hod

Maturitní zkoušky – podzim 2016

12. 05. 2016

Žák 2. ročníku posílí reprezentaci ČR na Mistrovství světa juniorů v hokejbale

30. 06. 2016

Žák 2 IK třídy Jiří Hrabár bude reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa juniorů v hokejbale.

Velká Británie 6. – 12. 7. 2016.

Držíme palce Jirkovi a celé české reprezentaci hokejbalu.

Mgr. Štěpánka Reslová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

27.12.2015 002

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

27.12.2015 003

Naši žáci představili seniorům projekt ERASMUS+

17. 06. 2016

Dne 10. 6. 2016 se v rámci spolupráce s Domovem seniorů TGM v Berouně uskutečnila zajímavá prezentace  pracovní  stáže   našich žáků v Itálii v Gatteo Mare a v Rimini. Vybraní žáci z oborů Cestovní ruch, Cukrář a Kuchař – číšník seznámili  přítomné s průběhem stáže,  představili  italskou gastronomii, ukázali kde pracovali a co  nového se naučili. Společně vzpomínali na srdečné pracovní prostředí, na zážitky z exkurzí  i zajímavých výletů.

Bylo příjemné sledovat, jak přítomní pozorně naslouchají a od mladé generace čerpají  potřebnou energii.

Děkujeme  za vzornou reprezentaci  školy.

Mgr. Irena Trunečková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1

Naše škola hodnotila projekt mobility ERASMUS+

10. 06. 2016

Můj obor za hranicemi České republiky 

Dne 3. června 2016 se uskutečnilo na Závodí vyhodnocení pracovní stáže, která se konala  od  30. 4. do  20. 5. 2016 v Itálii.

Ředitelka školy zhodnotila průběh zahraniční odborné praxe a předala všem 18 účastníkům stáže Certifikáty  a  Europassy-Mobilita.

Žáci naší školy ocenili možnost poznat italskou gastronomii a italskou mentalitu.  Domů si přivezli další zkušenosti ze svého oboru, nový pohled na organizaci práce, technologické postupy a tvůrčí samostatnost. Získali pocit sounáležitosti ke škole a ocenění sama sebe, naučili se překonávat překážky, navázali  nová přátelství a  naučili se pohybovat v neznámém  prostředí.

Všichni budou vzpomínat na nepopsatelně srdečné pracovní prostředí, které Italové umí vytvořit na pracovišti, na zážitky z exkurzí, zajímavých  výletů i na  moře.

Škola získala nové zkušenosti s mezinárodním projektem a  další kontakty pro mezinárodní spolupráci, které využijeme v příštím školním roce v  projektu ERASMUS+,  který je určen  pro  naše žáky  a pedagogy.

Děkujeme všem za spolupráci v přípravě i realizaci projektu a také za vzornou reprezentaci školy.

Irena Trunečková, vedoucí projektu

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1

Exkurze instalatérů v EKOPLASTIKU

1. 06. 2016

Dne 31 .5. 2016 se skupina instalatérů  ze třídy 2 IK zúčastnila exkurze do výrobního závodu WAWIN EKOPLASTIK. Společnost WAVIN Ekoplastik, člen skupiny Wavin Group, je významný evropský výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů. Exkurze se velmi vydařila. Celá akce začala seznámením s praktickým využitím výrobků Ekoplastiku v praxi. Prohlídka různých funkčních maket potrubních systémů a následná exkurse ve výrobě byla velmi zajímavá a pro studenty přínosná. Firma EKOPLASTIK nám každoročně přispívá materiálem v hodnotě 10.000,- na závěrečné zkoušky.

Petr Punčochář, učitel odborného výcviku

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 4

Slavnostní vyhodnocení pracovní stáže projektu Erasmus+ Můj obor za hranicemi České republiky

31. 05. 2016

Slavnostní vyhodnocení

pracovní stáže projektu Erasmus+ Můj obor za hranicemi České republiky, předání Europassů – Mobilita a certifikátů se uskuteční dne 3. 6. 2016 ve 13.00 hodin v budově SOŠ a SOU na Závodí.

Další týden odborné stáže u našich italských partnerů 7. 5. – 13. 5. 2016

16. 05. 2016

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z3