Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

31. 05. 2016

Ředitelka školy Mgr. Eva Jakubová vyhlašuje  od 1. července 2016  4. kolo přijímacího řízení s termínem odevzdání přihlášek do 31. srpna 2016.

Studijní obory:

Cestovní ruch

Podnikání – dálková forma vzdělávání

 

Učební obory – pracoviště Hlinky:

Strojní mechanik

Mechanik opravář motorových vozidel

Instalatér

Aranžér

 

Učební obory – pracoviště Závodí:

Kuchař-číšník

Kuchař

Prodavač

 

Bližší informace tel. 311 623 186

ČASOVÝ HARMONOGRAM – podzimní ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2016

31. 05. 2016

Písemná část společné části MZ (DT, PP):    1 – 5. září 2016    

více viz.  Jednotné zkušební schéma- podzim 2016                    

Ústní zkoušky: (společná a profilová část)

4 DP                                                   14. září 2016

2 NA, 3 ND                                       15. září 2016

Bližší informace a jmenovitý rozpis žáků k ústní a profilové maturitě bude k dispozici v týdnu po 1. 9. 2016.

Začátek dálkového studia

31. 05. 2016

Výuka oboru 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma začíná 8. 9. 2016 v 15, 00 dle rozvrhu.

rozvrh bude zveřejněn v týdnu po 2. 9. 2016.

 

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky – září 2016

31. 05. 2016

  1. Písemná část               9. 9. 2016 v 8, 00 hod.
  2. Praktická část             12. – 16. 9. 2016 v 7, 00 hod
  3. Ústní část                   26. 9. 2016 od  8, 00 hod

Maturitní zkoušky – podzim 2016

12. 05. 2016

Zahájení školního roku 2016/17

29. 08. 2016

1. ročníky uvítáme 1. 9. 2016 v 9, 00 hodin

2. – 4. ročníky se těšíme od 8,00 hodin.

Rozpis kmenových učeben bude vyvěšen ve vestibulu školy.

Žák 2. ročníku posílí reprezentaci ČR na Mistrovství světa juniorů v hokejbale

30. 06. 2016

Žák 2 IK třídy Jiří Hrabár bude reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa juniorů v hokejbale.

Velká Británie 6. – 12. 7. 2016.

Držíme palce Jirkovi a celé české reprezentaci hokejbalu.

Mgr. Štěpánka Reslová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

27.12.2015 002

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

27.12.2015 003

Naši žáci představili seniorům projekt ERASMUS+

17. 06. 2016

Dne 10. 6. 2016 se v rámci spolupráce s Domovem seniorů TGM v Berouně uskutečnila zajímavá prezentace  pracovní  stáže   našich žáků v Itálii v Gatteo Mare a v Rimini. Vybraní žáci z oborů Cestovní ruch, Cukrář a Kuchař – číšník seznámili  přítomné s průběhem stáže,  představili  italskou gastronomii, ukázali kde pracovali a co  nového se naučili. Společně vzpomínali na srdečné pracovní prostředí, na zážitky z exkurzí  i zajímavých výletů.

Bylo příjemné sledovat, jak přítomní pozorně naslouchají a od mladé generace čerpají  potřebnou energii.

Děkujeme  za vzornou reprezentaci  školy.

Mgr. Irena Trunečková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1

Naše škola hodnotila projekt mobility ERASMUS+

10. 06. 2016

Můj obor za hranicemi České republiky 

Dne 3. června 2016 se uskutečnilo na Závodí vyhodnocení pracovní stáže, která se konala  od  30. 4. do  20. 5. 2016 v Itálii.

Ředitelka školy zhodnotila průběh zahraniční odborné praxe a předala všem 18 účastníkům stáže Certifikáty  a  Europassy-Mobilita.

Žáci naší školy ocenili možnost poznat italskou gastronomii a italskou mentalitu.  Domů si přivezli další zkušenosti ze svého oboru, nový pohled na organizaci práce, technologické postupy a tvůrčí samostatnost. Získali pocit sounáležitosti ke škole a ocenění sama sebe, naučili se překonávat překážky, navázali  nová přátelství a  naučili se pohybovat v neznámém  prostředí.

Všichni budou vzpomínat na nepopsatelně srdečné pracovní prostředí, které Italové umí vytvořit na pracovišti, na zážitky z exkurzí, zajímavých  výletů i na  moře.

Škola získala nové zkušenosti s mezinárodním projektem a  další kontakty pro mezinárodní spolupráci, které využijeme v příštím školním roce v  projektu ERASMUS+,  který je určen  pro  naše žáky  a pedagogy.

Děkujeme všem za spolupráci v přípravě i realizaci projektu a také za vzornou reprezentaci školy.

Irena Trunečková, vedoucí projektu

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1

Exkurze instalatérů v EKOPLASTIKU

1. 06. 2016

Dne 31 .5. 2016 se skupina instalatérů  ze třídy 2 IK zúčastnila exkurze do výrobního závodu WAWIN EKOPLASTIK. Společnost WAVIN Ekoplastik, člen skupiny Wavin Group, je významný evropský výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů. Exkurze se velmi vydařila. Celá akce začala seznámením s praktickým využitím výrobků Ekoplastiku v praxi. Prohlídka různých funkčních maket potrubních systémů a následná exkurse ve výrobě byla velmi zajímavá a pro studenty přínosná. Firma EKOPLASTIK nám každoročně přispívá materiálem v hodnotě 10.000,- na závěrečné zkoušky.

Petr Punčochář, učitel odborného výcviku

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 4

Slavnostní vyhodnocení pracovní stáže projektu Erasmus+ Můj obor za hranicemi České republiky

31. 05. 2016

Slavnostní vyhodnocení

pracovní stáže projektu Erasmus+ Můj obor za hranicemi České republiky, předání Europassů – Mobilita a certifikátů se uskuteční dne 3. 6. 2016 ve 13.00 hodin v budově SOŠ a SOU na Závodí.