Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

3. 07. 2017

Ředitelka školy Mgr. Eva Jakubová vyhlašuje  od 1. července 2017 4. kolo přijímacího řízení

s termínem odevzdání přihlášek do 31. srpna 2017.

 Studijní obory:

  • Cestovní ruch
  • Provoz a ekonomika dopravy

Učební obory – pracoviště Hlinky:

  • Truhlář
  • Instalatér

Učební obory – pracoviště Závodí:

  • Kuchař-číšník
  • Kuchař
  • Cukrář
  • Prodavač

Bližší informace tel. 311 623 186

 

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

1. 06. 2017

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují 4. září podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2017. V termínu mezi 4. a 8. září 2017 se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části, které budou od 11. září následovány ústními zkouškami. Profilové zkoušky se mohou konat v období od 1. do 20. září 2017.

Spádovou školou pro podzimní termín byla určena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice.

Všechny relevantní informace najdou žáci na http://soshlinky.cz/organizace-mz-a-zz/

Závěrečné zkoušky září 2017

1. 06. 2017

Všechny relevantní informace najdou žáci 3. ročníků na http://soshlinky.cz/organizace-mz-a-zz/.

Projekt Erasmus+ o prázdninách

9. 08. 2017

Jsme rádi, že se k nám žáci z minulých projektů vrací a píší  o svých úspěších  v zahraničí.

Chceme se podělit o výsledky našeho projektu ze zahraniční stáže v Itálii v květnu 2016. Pracovní stáže se zúčastnilo 18 žáků, jeden z nich využil získané zkušenosti a našel si prázdninovou brigádu v Itálii.  Pro letošní prázdniny se rozhodl, že bude sbírat nové zkušenosti v Anglii.

Vzhledem k tomu, že získal díky odborné stáži zkušenosti z práce v Itálii, dostal i  zde řadu zajímavých nabídek na práci. V současné době pracuje v italské restauraci v Chelsea, chodí na catering a bankety v Londýně, nejvíce Hyde Park & Westminster. Moc se mu tam líbí a těší se, že nám po svém návratu sdělí svoje zážitky.

Přáli bychom si, aby takovou odvahu našlo více absolventů stáží  a rozvíjeli tak své odborné i jazykové dovednosti.

Hezké prázdniny všem.

Irena Trunečková, vedoucí projektu

Neformální projektový den na odloučeném pracovišti Závodí

26. 06. 2017

V úterý 20. června 2017 se uskutečnil projektový den, připravený společně pedagogy a žáky, kteří se zúčastnili  projektu Praxe žáků učebních oborů a mobilita učitelů pro konkurenceschopnost.

Cílem bylo nejen seznámit ostatní žáky a pedagogy školy s průběhem stáže v Itálii, ale především prezentovat její výsledky. Účastníci stáže byli plni dojmů a aktivně se podělili o získané zkušenosti s ostatními. Připravili prezentace, kde popisovali průběh stáže a ukázali, co všechno se naučili a zažili. Dále vyprávěli o svých zkušenostech a pocitech, dávali příklady z praxe, hodnotili Itálii, její kulturu, historii a využití cizích jazyků při své práci. Jsem ráda, že přijali pozvání také dva absolventi mobility z loňského roku, kteří tak měli možnost předat svoje zážitky a také porovnat průběh a organizaci obou stáží.

V druhé části potom připravili vybraní žáci společně s učitelkami odborného výcviku pizzu, ovocný salát, míchaný nápoj a dezert, vše podle italských receptů. Ukázali tak, co se skutečně naučili pro svoji praxi a všichni, kteří se projektového dne zúčastnili, mohli jejich výrobky ochutnat a musím říci, že se jim vše velice povedlo.

Věřím, že takto přiblížená odborná stáž zvýší zájem žáků o účast v projektu, který se uskuteční v příštím roce. Děkuji všem, kteří se podíleli a ještě budou podílet na přípravě druhého projektového dne, který se uskuteční 29. 6. 2017.

Mgr. Irena Trunečková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

PRACOVNÍ STÁŽ V ITÁLII A NA SLOVENSKU INFORMACE pro rodiče, žáky a pedagogy

23. 06. 2017

Naše škola získala grant v PROGRAMU ERASMUS+.

Projekt s názvem Zahraniční praxe jako základ života se uskuteční ve školním roce 2017/2018 v Itálii (gastronomické zaměření) a na Slovensku (technické zaměření).

Pracovní stáže se zúčastní 30 žáků z 2. ročníků učebních oborů (Cukrář, Instalatér, Kuchař, Kuchař-číšník, Mechanik opravář motorových vozidel, Stravovací a ubytovací služby (učební obor E), Truhlář a z 3. ročníků studijních oborů Cestovní ruch, Podnikání, Stavebnictví  a 5 doprovodných osob z řad pedagogů.

Projekt podpoří také žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí a žáky se specifickými potřebami.

V rámci projektu se uskuteční mobilita 5 učitelů gastronomických oborů, kteří budou vybráni na základě potřeb školy. Odborná stáž pro žáky bude trvat 15 dní, mobilita učitelů 8 dní (i s cestou). Dlouhodobá stáž na ostrově Sardinie pro 2 žáky 3. ročníků oborů Kuchař, Kuchař-číšník bude v délce 12 týdnů.

Předpokládaný termín běhů stáží:

KVĚTEN 2018 – Instalatér, Kuchař, Kuchař-číšník, Mechanik opravář motorových vozidel, Stravovací a ubytovací služby, Truhlář, Cestovní ruch, Podnikání, Stavebnictví

ČERVEN 2018 - Cukrář

ČERVEN-ZÁŘÍ 2018 - Kuchař, Kuchař-číšník

ZÁŘÍ 2018 - učitelé odborných předmětů gastronomických oborů

Partneři odborných stáží: Vzdělávací organizace IAL Cesenatico (odborná praxe Cesenatico, Cervia a Milano Marittima) Cukrárna a pekárna Betta (oblast Val di Fiemme – Dolomity) Hotelový resort Free Beach Club na Sardinii Stredná odborná škola technická Prešov (odborná praxe Společnost PO CAR, s.r.o. Prešov; firmy BELHOLZ, s.r.o. Malý Šařiš; RACIOTHERM ,s.r.o. Prešov; STAVOPROJEKT, s.r.o. Prešov)

CÍLEM stáže je seznámit se s gastronomií italské kuchyně, prohloubit si zájem o obor, získat další odborné zkušenosti, uplatnit znalosti z angličtiny, získat základní orientaci v italštině a posílit sociální dovednosti.                                                                                               Žáci technických oborů “zažijí” reálný chod firem a osvojí si nové pracovní postupy. Slovenský jazyk je již pro řadu z nich neznámým jazykem. Pedagogové budou mít možnost sledovat trendy moderní gastronomie v zahraničí a získané vědomosti a dovednosti potom využijí v další výuce a v práci pro školu.

Účastníkům stáže bude z projektu hrazeno ubytování, stravování, doprava a pojištění. Výběr účastníků stáže proběhne v měsíci září 2017.

Přihlášku si žáci mohou vyzvednout u svých třídních učitelů.  

Mgr. Jiří Perlinger, vedoucí projektu

Exkurze

15. 06. 2017

Ve středu 14. června se několik našich tříd zúčastnilo exkurze v Hořovicích. Nejprve jsme třídu 1.IT odvezli na prohlídku čistírny odpadních vod, kde si žáci prohlédli zařízení ČOV a byl jim vysvětlen kompletní princip funkce.

Mezitím se zámečníci z tříd 1.MZ, 1.ZA a 2.AZ přesunuli do firmy Karroh, která se specializuje na výrobu vazby knih a seřizování strojů pro tuto činnost. Prováděl nás přímo majitel celé firmy. Následně se obě skupiny spojily a přejeli jsme do nedalekého Komárova do firmy Buzuluk.

Tady byli žáci opět rozděleni na dvě skupiny a střídavým způsobem se zúčastnili obou exkurzních okruhů, tedy původní výroby pístních kroužků a pak novější výroby strojů pro gumárenský průmysl. K vidění bylo především velké množství ne zcela běžných obráběcích strojů, včetně obřích soustruhů.

Pedagogy potěšil také velmi zasvěcený výklad průvodců, pocházejících přímo z výroby. Celá exkurze se vydařila a k jejímu hladkému průběhu napomohlo i bezproblémové chování všech zúčastněných žáků.

 

Za pedagogický dozor Marta Machová, Milan Kuděj a Václav Kutman

Páteční odpoledne s ERASMEM

12. 06. 2017

V pátek odpoledne, dne 9. 6. 2017, se na SOŠ a SOU Beroun Hlinky, odloučeném pracovišti Závodí, sešli účastníci stáže  projektu Praxe žáků učebních oborů a mobilita učitelů pro konkurenceschopnost.

Cílem tohoto setkání bylo vyhodnocení stáže samotnými účastníky a připomenout si, jak probíhala odborná stáž a co zajímavého jim přinesla. Žáci ocenili možnost seznámit se se středomořskou kuchyní a získané dovednosti přenést do své budoucí praxe. Také pochopili, proč je důležité učit se cizí jazyky a získávat mezinárodní zkušenosti pro svůj profesní rozvoj.

Pedagogové vedle odborného programu, zaměřeného na italskou gastronomii, uvítali možnost návštěvy italských škol, měli možnost seznámit se s organizací a systémem školství.

Ředitelka školy Mgr. Eva Jakubová hodnotila celý projekt kladně a upozornila na nutnost šíření  získaných poznatků ve škole i v rámci prezentace školy na veřejnosti. Na závěr ředitelka školy  předala  žákům i pedagogům dokumenty o absolvování  zahraniční odborné praxe v rámci programu ERASMUS+. Jednalo se o  EUROPASS a Certifikát, které potvrzují získání kompetencí v průběhu pracovní stáže.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci stáže a také žákům za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Irena Trunečková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4

Projektový den Poznávání různých typů krajiny – Svatý Jan pod Skalou

12. 06. 2017

Dne 1. 6. 2017 proběhl na Závodí Projektový den, kterého se zúčastnily třídy 1. KP, 1. KČ,  2. CK.

Šli jsme pěšky, od školy Závodí,  směr Srbsko (podél řeky) k lomu Alkazar, dále vedla trasa údolím potoka Kačák a přes Hostím do Svatého Jana pod Skalou. Zde jsme vystoupali na Skálu ke Křížku, na vyhlídku, kde je překrásný výhled do okolí. Zpáteční cesta stoupala lesem nad Nemocnici v Berouně (opět nádherný pohled na Beroun).

Vnímali jsme přírodu a zajímali jsme se o historii Svatého Jana pod Skalou – kostel svatého Jana Křtitele, jeskyni svatého Ivana, kaple Povýšení svatého Kříže.

Pro některé z žáků byla tato trasa fyzicky náročná, ale dojít do cíle zvládli všichni.

Miluše Klečková, Jaroslava Šimková.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1

Blázníš? No a ?

9. 06. 2017

Ve spolupráci s organizací LOMIKÁMEN z.ú. Beroun, proběhl na odloučeném pracovišti preventivní program zaměřený na oblast duševního zdraví a nemoci.

Tento program je založen na otevřeném dialogu studentů a moderátora – odborníka pracujícím s duševně nemocnými lidmi. Žáci byli do programu aktivně zapojeni formou interaktivních her, diskuse, skupinových aktivit.

Získané informace se týkali nejen typů psychických onemocnění, ale i možnosti hledání pomoci při těchto problémech. Je totiž dobré dozvědět se, že existuje pomoc, má-li člověk psychické problémy. Že není vše ztraceno a není to hanba.“

Projekt Blázníš? No a! vznikl na základě mezinárodní spolupráce s německými partnery Irrsinig Menschlich e.v., Univerzity v Lipsku.  Na přípravě českého programu se podílela nestátní nezisková organizace FOKUS Praha, o.s.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

blazniš1  

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

blazniš2