Pracovní nabídka

17. 10. 2017

Pro školní rok 2017/2018 hledáme zájemce o práci asistenta pedagoga.

Požadavek odborné kvalifikace: střední vzdělání s maturitní zkouškou pedagogického zaměření

Bližší informace:

Mgr. Perlinger, zástupce ředitele pro teoretické vyuč.

tel. 311 622 631

Soutěž Vyrob panenku – symbol účastníka stáže

10. 10. 2017

Naše škola se přihlásila do soutěže Vyrob panenku – symbol účastníka stáže. Soutěž navazuje na stáže žáků v rámci programu ERASMUS plus.

Na výrobě se podílely žákyně oboru ARANŽÉR,  pod vedením učitelky odborného výcviku Zuzany Svobodové.  Panenka symbolizuje účastníka  stáže v programu ERASMUS+. Nosnou myšlenkou pro výrobu  bylo  vzájemné osobní předávání zkušeností žáků různých národností  a  komunikace i vzdělávání v mezinárodním  prostředí  po internetu.

Vlasy panenky – anténky – vyjadřují pohotovost myšlení, bdělost, sdílnost a rychlou reakci. Zároveň ale jsou symbolem Slunce, které je zdrojem života na Zemi. Naše panenka je barevná a její barvy představují spektrum, které  tvoří  svět okolo nás.

Oblečení má navodit nadstavbu a představuje kosmické, nekonečné možnosti vzdělávání.

Mgr. Jiří Perlinger

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

GO kurz prvních ročníků

9. 10. 2017

 

Ve dnech 18. – 22. září 2017 proběhl GO kurz prvních ročníků. Tentokrát jsme navštívili penzion Klamovka v nedalekých Stradonicích u Nižbora.

Počasí nám relativně přálo, tak jsme mohli podniknout několik výletů a exkurzí. Navštívili jsme tak, krásně opravený zámek, a druhý den nás čekal hrad Křivoklát. Po dobrodružné cestě krásným údolím řeky Berounky, střídavě vlakem a autobusem, jsme si měli možnost zopakovat slavné české dějiny a prohlédnout si tak místa našich předků.

Naučná stezka se zaměřením na ochranu přírody celé oblasti pro Křivoklátsko a místo trocha relaxace uprostřed lesů byla jistě vítaným zpestřením. Kdo chtěl, mohl poznávat stromy a procvičit si podle naučných desek své znalosti o přírodě.

Po návratu využili studenti možnosti her k poznání sebe i nových spolužáků. Kurz byl moc pěkný a všem se nám moc líbil.

 

Mgr. Jana Havlová

p. uč. Jiří Fanta

Mgr. Renata Slomková

Mgr. Zdeňka Vaculíková

Mgr. Michal Boubín

Ing. Aleš Krajdl

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_7264

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_7274

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_7268 (2)

LEHKOATLETICKÝ DEN pro 1. ročníky VÝSLEDKY

6. 10. 2017

Dne 5. 10. 2017 na městském školním hřišti Hlinky 

proběhl Lehkoatletický den pro 1. ročníky. Výsledky viz:http://soshlinky.cz/sportovni-akce-skoly/

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_1430

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_1434

 

 

 

 

Mléko do škol

6. 10. 2017

MLÉKO DO ŠKOL PRO NAŠE ŽÁKY ZDARMA

Naše škola se na začátku tohoto měsíce zapojila do projektu ” MLÉKO DO ŠKOL”. Zpočátku budou dodávky mléka probíhat 2 x měsíčně, později 4x měsíčně. O dodávce budete informováni přes stránky školy, nástěnky a bakaláře. V pondělí 9.10. 2017 bude přivezena  do naší školy první dodávka neochuceného mléka v krabičkách o objemu 330 ml zdarma. Na mléko zdarma ke svačině má nárok každý žák naší školy (i ten, který nechodí na obědy), vždy jedno mléko na jeden závoz. Odběr mléka bude zpočátku probíhat v budově na Hlinkách v jídelně školy ( v průběhu výdeje oběda) a pro žáky na odloučeném pracovišti to bude ve výdejně oběda ve stejném čase.

Dny otevřených dveří

3. 10. 2017

Jsou stanoveny následující termíny dnů otevřených dveří:

  • 13. října 2017
  • 24. listopadu 2017

vždy od 8 do 17 hodin. Další informace o studiu na SOŠ a SOU Hlinky můžete získat na následujících akcích: Veletrh celoživotního vzdělání středních škol a učilišť.

Mimořádná změna rozvrhu dálkového studia

2. 10. 2017

Změny v rozvrhu

5. 10. 2017

2 ND

1. – 2. hodina    místo MAM bude PEK (Štěpánková)

3 ND

1. – 2. hodina    místo PEK bude CJL (Mgr. Smutná)

3. – 4. hodina    místo CJL bude PEK (Štěpánková)

Změny v rozvrhu 19. 10. 2017

2 ND

1. – 2. hodina    místo PEK bude MAM (Ing. Trojanová)

Spolupráce školy a firem

22. 09. 2017

 

V úterý 19. září proběhla v areálu naší školy první ze schůzek zástupců naší školy a firem z našeho regionu. Během tohoto úvodního setkání představitelé vedení naší školy debatovali se zástupci firem VAK Beroun, Vápenka Čertovy schody, Kostal Černín, ZD Mořina a firmou Kryll především na téma umisťování našich studentů do firem a s tím spojenou problematikou.

Firmy s dlouholetými zkušenostmi se žáky na jejich pracovištích předávaly své poznatky začínajícím firmám a celá debata byla nebývale otevřená. Aktivně do ní vstupovali z naší školy také přítomní učitelé odborného výcviku i učitelé odborných předmětů jednotlivých oborů. Během schůzky byla dohodnuta další spolupráce firem se školou, nastaveny základní podmínky této spolupráce a stanoven další termín schůzky.

Firmy se zúčastní dne otevřených dveří, na kterých se budou prezentovat před žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiči.

Celou debatu koordinoval a moderoval Bc.Milan Kuděj.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Exif_JPEG_420

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Exif_JPEG_420

Exkurze – stavební veletrh For Arch

22. 09. 2017

 

Ve čtvrtek 21. 9. se žáci tříd 3. AZ, 2. MZ, 2. ZA a 1. SP zúčastnili stavebního veletrhu For Arch v Praze Letňanech.

Žáci během exkurze měli mimo jiné za úkol samostatně vyhledat firmy s předem vylosovaným prodejním artiklem z oboru, zjistit podrobnosti a požádat zástupce firem o reklamní letáky.

Na příští týden si žáci do předmětu Technologie připraví krátké prezentace a budou svým spolužákům své získané poznatky předávat formou krátké přednášky.

Žáci strojírenských „H“ i „E“ oborů si zároveň zaslouží pochvalu za své bezproblémové chování během průběhu celé exkurze.

 

Za pedagogický dozor Milan Kuděj a Václav Kutman.

 

Exkurze FOR ARCH – Praha

22. 09. 2017

Návštěva veletrhu FOR ARCH největšího stavebního veletrhu v České republice

Dne 20. 9. 2017 skupina instalatérů  ze třídy 2. IT a třída 3. IT navštívila FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR.

Veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím.

Naši žáci mohli vidět stánky vystavovatelů v oboru vytápění, klimatizace, vody a kanalizace, obnovitelná energie, které opět veletrh obohatily svými nápaditými i nevšedními expozicemi. Návštěva veletrhu byla pro žáky velmi zajímavá a přínosná.

 

Za pedagogický dozor Petr Punčochář a Ing. Matějka

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Exif_JPEG_420

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Exif_JPEG_420