Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

4. 07. 2018

Ředitelka školy Mgr. Eva Jakubová vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení s termínem odevzdání přihlášek do 31. srpna 2018.  

Studijní obory:

  • Cestovní ruch
  • Provoz a ekonomika dopravy

Učební obory – pracoviště Hlinky:

  • Truhlář
  • Instalatér
  • Strojírenské práce

Učební obory – pracoviště Závodí:

  • Kuchař-číšník
  • Kuchař
  • Prodavač
  • Stravovací a ubytovací služby

Bližší informace tel. 311 623 186

Podzimní termín maturitních zkoušek 2018

4. 07. 2018

SOŠ a SOU Beroun-Hlinky byla určena jako spádová škola pro SČ písemných zkoušek MZ podzim 2018.

Dne 26. 6. 2018 byl žákům přihlášeným k podzimnímu termínu MZ 2018 mailem poslán výpis z přihlášky k MZ. Prosím všechny žáky, aby nejpozději do 11. 7. 2018 přišli do školy podepsat PROTOKOL O PŘEDÁNÍ VÝPISŮ Z PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE (nebo dle instrukcí v mailu doručit jinou cestou).

Dne 15. 8. 2018 zveřejní MŠMT jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ. Dne 16. 8. 2018 bude žákům přihlášeným k písemným zkouškám SČ mailem rozeslána pozvánka k písemným zkouškám SČ MZ.

Konkretní rozpis ústních zkoušek SČ MZ a profilových zkoušek bude zveřejněn na webu po 31. 8. 2018 (po pedagogické radě).

Podzimní termíny závěrečných zkoušek 2018

4. 07. 2018

Náhradní a opravný ZZ 2018:

Písemná část               10. 9. 2018 (od 7, 45)

Praktická část             17. – 21. 9. 2018

Ústní část                   24. 9. 2018 (konkrétní rozpis bude uveden na webu školy                                      po 31. 8. 2018)

Oznámení pro případné zájemce o pronájem tělocvičny nebo haly na školní rok 2018/2019

3. 07. 2018

Kapacita tělocvičny v Hlinkách a haly na Závodí je zcela naplněna.

Ing. Trojanová

Oslavy padesátiletého výročí od vzniku školy

26. 06. 2018

Projekt ERASMUS+ pokračuje

4. 07. 2018

21. 6. 2018 odletěli dva naši žáci z oboru Kuchař-číšník na dlouhodobou stáž na Sardinii, která probíhá  v hotelovém rezortu Free Beach Club.  Pod vedením italských odborníků pracují převážně  v hotelové kuchyni. První týden stáže pomohla  žákům s adaptací  na nové prostředí doprovodná osoba, Bc. Denisa Měchurová.

Co všechno už  naši stážisté zvládli?  Získali nové dovednosti z  oblasti studené kuchyně, servírování pokrmů a přípravy dezertů. Velmi rychle začali komunikovat v anglickém a  také částečně v italském jazyce.

Jsme rádi, že se žáci aklimatizovali bez problémů a mohou si vyzkoušet práci v hotelu na různých pracovních pozicích. Sami kladně hodnotí vybavení kuchyně i restaurace, příjemné prostředí a milý personál, který jim pomáhá v získávání nových poznatků.

Ve volném čase mohou odpočívat na pláži, nebo poznávat okolí.

Přejeme stážistům jen samé pěkné zážitky a hodně nových poznatků, které uplatní ve svém oboru.

Mgr. Perlinger

Vedoucí projektu ERASMUS+

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4

SPORTOVNÍ DEN

23. 06. 2018

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

sportovní den

Dne 22. 6. 2018 proběhl na Městském hřišti Hlinky sportovní den.

Žáci si mohli vybrat z těchto sportů a sestavit si svoje týmy (atletika, florbal, kopaná, nohejbal, přehazovaná, volejbal)

Sportovního dne se zúčastnily tyto třídy

Hlinky: 1. AE, 1. DC, 1. SP, 2. AE, 2. IT, 2. MZ, 2. ZA

Závodí: 1. KP, 2. CP, 2. KČ

Výsledky:

ATLETIKA

Běh 60 m dívky 1. místo Kateřina Vápeníková, třída 2. AE, čas 09.7

Běh 60 m chlapci 1. místo Marek Beťár, třída 2. IT, čas 07.7

Běh 600 m chlapci 1. místo Adam Baštař, třída 1. AE, čas 2:00

Skok daleký dívky 1. místo Iva Kvasničková, třída 1. AE, výkon 384

Skok daleký chlapci 1. místo Marek Beťár, třída 2. IT, výkon 507

Vrh koulí dívky 1. místo Karolína Martínková, třída 1. DC, výkon 6.45

Vrh koulí chlapci 1. místo Jaroslav Poláček, třída 1. DC, výkon 9.37

NOHEJBAL – zvítězilo družstvo 2. AE (Radim Gálik, Dominik Tůma, Vojtěch Hluštík)

KOPANÁ – zvítězilo kombinované družstvo 2. AE + 2. MZ (Radim Gálik, Dominik Tůma, Vojtěch Hluštík; Ondřej Semkovič, Tomáš Vondrák)

PŘEHAZOVANÁ (chlapci) zvítězilo družstvo Hlinek ve složení Ondřej Blažek, Jan Jirásek, Lukáš Rada, Dominik Šolle

VOLEJBAL výběr Hlinky – zvítězilo družstvo ve složení Tereza Kvasničková Kateřina Vápeníková, Ondřej Blažek, Jan Jirásek, Lukáš Rada, Dominik Šolle

Děkujeme všem zúčastněným žákům za hezké sportovní výkony!

Jana Havlová, Tomáš Hruška, Miluše Klečková, Martin Resl, Štěpánka Reslová

BUDOUCNOST pro ŽÁKY … spolupráce se společností TARESPA

22. 06. 2018

Setkání se zástupci společnosti a hvězdami FOTBALOVÉHO světa – Den otevřených dveří:

 Pro žáky a učitele  – 10.00 ve škole – tělocvična

Pro rodiče, žáky a učitele – 14.00 přímo ve společnosti Tarespa – Závodí

 

Detailnější informace viz.přiložená pozvánka

Mgr. Trlifajová

Slavnostní předání Europassů

22. 06. 2018

Slavnostní vyhodnocení stáže za přítomnosti ředitelky školy Mgr. Evy Jakubové a předání dokladů o absolvování stáže – Europass a Certifikát proběhlo v přátelské a milé atmosféře. Žáci naší školy svým příkladným chováním na stáži vzorně reprezentovali naší školu, věříme, že všichni budou vzpomínat na společné zážitky nejen pracovní, ale také z exkurzí a zajímavých výletů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci odborné stáže.

Mgr. Jiří Perlinger

vedoucí stáže

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projektový den s ERASMEM v Hlinkách

22. 06. 2018

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se uskutečnil na SOŠ a SOU Beroun – Hlinky projektový den pro žáky prvních ročníků s cílem seznámit je s průběhem odborné stáže projektu mobility Zahraniční praxe jako základ života na Slovensku.

Celkem 9 žáků z oborů Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář a Stavebnictví představili svým spolužákům a pedagogům průběh odborné stáže ve firmách – Raciotherm, s. r. o.  Prešov (Instalatér), PO CAR s. r. o Prešov (Mechanik opravář motorových vozidel), Belholz, s. r. o. Malý Šariš (Truhlář) a Stavoprojekt, s. r. o. Prešov (Stavebnictví).

Za každý obor si žáci připravili prezentace, které doplnili zajímavostmi z pracovního prostředí, hovořili o srdečném přijetí a o tom, co nového se  ve svém oboru naučili. Vedle plnění pracovních povinností měli možnost navštívit Vysoké Tatry a kulturní památky v Prešově a okolí, naučili se samostatnosti a navázali přátelské vztahy. Takovouto zahraniční zkušenost doporučují každému, kdo se nebojí nových věcí a chce v životě dokázat něco víc, než ostatní.

Zástupci naší partnerské školy i jednotlivých firem byli s našimi  žáky velice spokojeni, oceňovali jejich zájem o práci i pracovní nasazení. Rovněž  Bc. J. Vít, který byl po dobu stáže jejich „táta i máma“, si pochvaloval spolehlivost, pracovitost a vzájemnou spolupráci.

Mgr. Jiří Perlinger

vedoucí projektu

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA