Omezený provoz tělocvičny a sportovní haly

8. 10. 2019

Oznamujeme všem nájemcům, že v termínu od 25.10 do 3.11. 2019 bude tělocvična v Hlinkách i hala na Závodí uzavřena.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 22. 11. 2019

8. 10. 2019

Vedení školy a zaměstnanci SOŠ a SOU Beroun-Hlinky zve zájemce o studium na naší škole a jejich rodiče na Den otevřených dveří. Den otevřených se koná 22. listopadu 2019 od 8:00 – 17.00 na Budově v Hlinkách (Okružní 1404, Beroun) a na Budově Závodí (Svatojánská 217, Beroun).

Na budově v Hlinkách (Okružní 1404) budou prezentovány tyto studijní a učební obory: Studijní obory (zakončené maturitní zkouškou)

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
 • 65-42-M/02 Cestovní ruch
 • 64-41-L/51 Podnikání – denní forma

Učební obory (zakončené závěrečnou zkouškou):

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 26-51- H/02 Elektrikář – silnoproud
 • 33-56-H/01 Truhlář (učebny teoretické výuky)
 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 66-52-H/01 Aranžér
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-55-H/02 Karosář
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce

Na budově Závodí (Svatojánská 217) budou prezentovány tyto učební obory:

 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 65-51-H/01 Kuchař
 • 66-51-H/01 Prodavač
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 • 33-56-H/01 Truhlář (učebny odborného výcviku)
 • 66-52-H/01 Aranžér (učebny odborného výcviku)

Podolská vodárna – odborná exkurze

14. 10. 2019

Dne 10. 10. 2019, v rámci odborné exkurze, navštívili žáci 2. KČ a 3. KP  Podolskou vodárnu v Praze, unikátní stavbu architekta A. Engela, která slaví devadesát let od uvedení do provozu.

V části Muzea pražského vodárenství se seznámili s historií a zásobováním obyvatel Prahy vodou, prvními soukromými a veřejnými vodovody a sbírkou vodoměrů. V druhé části exkurze nahlédli do haly filtrů – tzv. Englovy katedrály.

Závěr prohlídky byl ukončen výstupem na ochoz budovy vodárenské věže (8 pater), kde se otevřel   panoramatický rozhled na Prahu.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

a

Ing. Šárka Nováková, Mgr. Miluše Klečková

Exkurze

9. 10. 2019

Staré Město pražské očima anglicky mluvícího turisty

Studenti třídy 4.CR (obor Cestovní ruch) a 3.DC ( obor Provoz a ekonomika dopravy) dne 1.10.2019 navštívili Prahu.

Měli možnost vyzkoušet si, co obnáší práce turistického průvodce v části Starého Města a sami přednesli informace o některých turisticky atraktivních místech v anglickém jazyce. Společně jsme pak také navštívili výstavu Francouzský impresionismus v Paláci  Kinských na Staroměstském náměstí.

Mgr. Z. Vaculíková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Zdena

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

zdena1

 

Závěr projektu Kreativní partnerství

3. 10. 2019

Konferencí na Staroměstské radnici v Praze s mezinárodní účastí byl ukončen projekt „Kreativní partnerství pro inkluzivní školu“. Třída 3. CU, která se projektu zúčastnila, byla vybrána pro workshop:  „ A Cup of Cake“,  kde si účastnicí konference mohli vyzkoušet výtvarné i cukrářské techniky, které studenti získali v realizovaném projektu. Děvčata v praxi ukázala důležitost a přínos začlenění uměleckých směrů i metod do výuky a odborné praxe.

Bc. Vladislava Volfová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

b

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

c

„Výuka trochu jinak“

2. 10. 2019

V rámci projektu „Šablony“ jsme pro žáky na odloučeném pracovišti Závodí  připravili ve dnech 18. a 26. září 2019 Projektové dny, zaměřené na výuku v přírodě. Navázali jsme spolupráci s ředitelkou a odbornými pracovníky CHKO Křivoklátsko, kteří nás provázeli celou trasou.

Program byl zaměřen na geologii a paleontologii v oblasti CHKO a poznávání chráněných druhů rostlin a živočichů. Projektovou výuku jsme zahájili  u Podmokelského mlýna a pokračovali jsme chráněnou krajinnou oblastí údolím Zbirožského potoka ke skalní průrvě, za kterou vznikla přirozenou cestou Skryjská jezírka. Dále jsme pokračovali k nově vybavené  geologické expozici Památníku Joachima  Barranda ve Skryjích, kde se žáci seznámili s osobností Joachima Barrande a také si prohlédli vystavené zkameněliny, zejména trilobity. Uvítali jsme možnost ve sklepě muzea hledat zkameněliny. Dalším naším cílem byla návštěva Skryjského luhu – známého naleziště zkamenělin, kde si žáci sami hledali, pomocí kladívek, svou fosilii. Ne všichni mají na hledání štěstí, ale my jsme ho měli a našli jsme ve třech úlomcích otisk trilobita. Někteří pracovali opravdu trpělivě a se zaujetím. Závěrem měli všichni možnost zahlédnout zříceninu hradu Týřov i údolí řeky Berounky.

V rámci reflexe žáci zpracují prezentace, pracovní listy a fotografie, jejich práce budou vyhodnoceny a nejlepší odměníme.

Mgr. M. Klečková, Mgr. I. Trunečková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

zonková_3CU

VŘELÉ PŘIVÍTÁNÍ NA VELVYSLANECTVÍ VELKÉ BRITÁNIE

1. 10. 2019

 

V půlce září dostala ředitelka  SOŠ a SOU Beroun – Hlinky Mgr. Eva Jakubová  pozvání od velvyslanectvi Velké Británie. Obsahem setkání byla schůzka s vybranými univerzitami z Velké Británie, které seznamovaly české partnery s výukou a  přijímacími zkouškami na svých školách.

Prezentace se zúčastnili představitelé těchto škol :

University of Worchester

Northumbria University vNewcastle

London South Bank University

University of Portsmouth.

Dále byl  predstaven Systém dalšiho profesního vzdělávánií od  British Council. Naší školu reprezentovaly dvě vyučující : Paed. Dr. Maia Darchia.Csc  a  Mgr. Magdalena Bagiňska.

Celá prezentace byla velmi zajímavá, protože studium by bylo možné   nejen   pro  studijní třídy,  ale také pro učební obory. Na konce prezentace britsky velvyslanec  Nick Archer  MVO vyjádřil svoji přizeň společnou fotkou  s vyučujícími  SOŠ-SOU Hlinky.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Me magda da Nick Archer MVO (Master Warrant Officer)

Změna ceny stravného

2. 09. 2019

Od 1.9. 2019 dochází ke zdražení stravného.

 Aktuální ceník :     

 • snídaně            29,- Kč
 • oběd                 37,-  Kč
 • večeře  I.         34,- Kč 
 • večeře II.         16,-  Kč 

Eva Jakubíčková

Projektový den odborných znalostí a dovedností – Cukrář a Prodavač

26. 06. 2019

V úterý 25. 6. 2019 proběhla v budově školy soutěž v odborných dovednostech žáků. U učebních oborů cukrář a prodavač bylo připraveno pět stanovišť, kde žáci plnili stanovené úkoly. Všechny dovednosti a znalosti byli odborně zaměřeny, např. žáci odhadovali váhu suroviny, balili dárkově zboží, modelovali květinu, senzoricky poznávali vzorky surovin, vypracovali pracovní list z odborné terminologie a doplnili test anglických odborných výrazů.

V oboru cukrář nejvíce bodů získala Michaela Straková 1. CP, následovaná Kateřinou Hejnou 1. CP a Magdalenou Kurcovou 1. CP.

V oboru prodavač se na prvním místě umístila Kateřina Váňová 1. CP a na druhém Josef Hakl 1. CP. Nejlepší získali sladkou odměnu a diplom.

Bc. Blanka Šavlová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093230

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093724

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093737 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093801

Projektový den odborných znalostí a dovedností – Kuchař, Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby

26. 06. 2019

Dne 25.6.2019 se žáci oborů Kuchař, Kuchař-číšník a Stravovací a ubytovací služby na SOŠ a SOU Beroun – Hliny,  pracoviště Závodí zúčastnili Projektového dne odborných znalostí a dovedností ve svém oboru.

Během celého dopoledne plnili v tříčlenných skupinách úkoly, které se týkaly jejich teoretických a praktických znalostí získaných během celého školního roku. Na každém stanovišti museli žáci pod dohledem učitelky teorie, nebo paní mistrové zadané úkoly v co nejkratším čase s tím nejlepším možným výsledkem splnit. Velice dobře se tak u každého žáka propojila praxe se získanými vědomostmi v teorii. Samozřejmě, že na konci celého programu, byli ti nejlepší odměněny sladkou dobrotou a diplomem. Celý den probíhal ve veselém sportovním duchu a žáci i učitelé si ke spokojenosti všech vyzkoušeli jiný způsob výuky.

Bc. Soukupová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_085434

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_090415

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_100125

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_102635