Závěrečné zkoušky – září 2019

5. 09. 2019

Náhradní a opravný termín pro žáky:

1. Písemná část 9. 9. 2019 od 8, 00

2. Praktická část v týdnu 16. – 20. 9. 2019 (přesný termín po dohodě s vedoucí OV)

3. Ústní část 23. 9. 2019 Zkoušky probíhají na pracovišti hlinky nebo na pracovišti Závodí dle pokynů.

Změna ceny stravného

2. 09. 2019

Od 1.9. 2019 dochází ke zdražení stravného.

 Aktuální ceník :     

  • snídaně            29,- Kč
  • oběd                 37,-  Kč
  • večeře  I.         34,- Kč 
  • večeře II.         16,-  Kč 

Eva Jakubíčková

Projektový den odborných znalostí a dovedností – Cukrář a Prodavač

26. 06. 2019

V úterý 25. 6. 2019 proběhla v budově školy soutěž v odborných dovednostech žáků. U učebních oborů cukrář a prodavač bylo připraveno pět stanovišť, kde žáci plnili stanovené úkoly. Všechny dovednosti a znalosti byli odborně zaměřeny, např. žáci odhadovali váhu suroviny, balili dárkově zboží, modelovali květinu, senzoricky poznávali vzorky surovin, vypracovali pracovní list z odborné terminologie a doplnili test anglických odborných výrazů.

V oboru cukrář nejvíce bodů získala Michaela Straková 1. CP, následovaná Kateřinou Hejnou 1. CP a Magdalenou Kurcovou 1. CP.

V oboru prodavač se na prvním místě umístila Kateřina Váňová 1. CP a na druhém Josef Hakl 1. CP. Nejlepší získali sladkou odměnu a diplom.

Bc. Blanka Šavlová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093230

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093724

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093737 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093801

Projektový den odborných znalostí a dovedností – Kuchař, Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby

26. 06. 2019

Dne 25.6.2019 se žáci oborů Kuchař, Kuchař-číšník a Stravovací a ubytovací služby na SOŠ a SOU Beroun – Hliny,  pracoviště Závodí zúčastnili Projektového dne odborných znalostí a dovedností ve svém oboru.

Během celého dopoledne plnili v tříčlenných skupinách úkoly, které se týkaly jejich teoretických a praktických znalostí získaných během celého školního roku. Na každém stanovišti museli žáci pod dohledem učitelky teorie, nebo paní mistrové zadané úkoly v co nejkratším čase s tím nejlepším možným výsledkem splnit. Velice dobře se tak u každého žáka propojila praxe se získanými vědomostmi v teorii. Samozřejmě, že na konci celého programu, byli ti nejlepší odměněny sladkou dobrotou a diplomem. Celý den probíhal ve veselém sportovním duchu a žáci i učitelé si ke spokojenosti všech vyzkoušeli jiný způsob výuky.

Bc. Soukupová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_085434

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_090415

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_100125

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_102635

Beseda se sportovcem

19. 06. 2019

 

Dne 12. června 2019 naše škola měla tu čest přivítat vzácné hosty. Roman Koudelka spolu s Antonínem Hájkem nám přiblížili svět skokanů na lyžích.

Roman Koudelka je náš juniorský mistr světa z roku 2007 a náš současný reprezentant .

Zúčastnil se, i  přes své mládí, již třech zimních  olympiád a pomohl tak celé reprezentaci k dalším úspěchům, pro Českou republiku vždy tradičnímu a oblíbenému sportovnímu odvětví.

Oba sportovci pro nás připravili poutavé vyprávění, mohli jsme se dozvědět mnoho o tomto sportu, o zákulisí velkých závodů, o odříkání i radosti z vítězství, ale i o smutku a bolesti z neúspěchů. Oboje ke sportování patří a dělá sport krásným.

Velký dík patří také našim žákům za mnoho otázek a vůbec skvělou atmosféru. Prostě národ Rašků se nezapře!

Mgr. Jana Havlová

 

5. 06. 2019

Exkurze instalatérů v EKOPLASTIKU

Dne 30. 5. 2019 se vybraní žáci ze třídy 3 IT zúčastnili exkurze do výrobního závodu WAWIN EKOPLASTIK.

Společnost WAVIN Ekoplastik, člen skupiny Wavin Group, je významný evropský výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů. Exkurze se velmi vydařila. Celá akce začala seznámením s praktickým využitím výrobků Ekoplastiku v praxi.

Technik firmy podrobně vysvětlil žákům funkci kompenzátorů při tepelné roztažnosti trubek. Prohlídka různých funkčních maket potrubních systémů a následná exkurse ve výrobě byla velmi zajímavá a pro studenty přínosná.

Firma EKOPLASTIK nám každoročně přispívá materiálem v hodnotě 10.000,- na závěrečné zkoušky.

Petr Punčochář

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190530_122615

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190530_093052

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190530_112210

2. Veletrh firem v SOŠ a SOU Beroun – Hlinky

29. 05. 2019

2.Veletrh firem v SOŠ a SOU Beroun – Hlinky

 

Ve středu 22.5.2019 se v naší škole uskutečnil již druhý ročník Veletrhu firem. Proběhlo opět úspěšné setkání zástupců firem (letos jsme přivítali 12 společností) a našich žáků. Úžasná atmosféra, možnost vyzkoušeni techniky, která se pro práci v jednotlivých firmách používá.

Přiblížení představy o tom, jakou práci by ve firmě žáci opravdu dělali. Žáci a studenti získávali podrobnější informace, rovnou si domlouvali brigádu, praxi na další školní rok nebo přímo zaměstnání. Věřím, že jsme tím pomohli v duchu motta „pomáháme žákům plnit si své sny“ a opět více propojili žáky a firmy.

 

 

Letos měli příležitost navštívit Veletrh i Základní školy a ostatní Střední školy v Berouně a jednu jsme opravdu přivítali.

Co žáky zaujalo? Mimo jiné …. tréninková svařovací technika, vyvezení do výšin na autě pro elektrikáře – opravy sloupů vysokého napětí, vidět „vnitřek elektrického kabelu vysokého napětí“ a samozřejmě obdivovali vystavená značková auta

Zároveň jsme toto setkání využili a v rámci 2.ročníku Veletrhu firem jsme pokřtili nové logo školy

Těšíme se na další ročník .. za SOŠ a SOU Beroun Mgr. Libuše Trlifajová.

 

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

DSC_9601

KMD

24. 05. 2019

KMD
Poslední představení  Manon Lescaut  ND
Odjezd autobusu v úterý 4. 6. 2019 v 17:15 hod

Mezinárodní soutěž v Sušici

24. 05. 2019

Mezinárodní soutěž instalatérů a elektrikářů v Sušici

Ve dnech 16. a 17. května 2019 pořádala SOŠ a SOU Sušice před radnicí města 11. ročník instalatérské a elektrikářské soutěže O pohár firmy Systherm a zároveň 3. ročník soutěžeO křišťálovou kouli firmy Systherm.

Na tento ročník se přihlásil rekordní počet škol v celé historii soutěže včetně škol ze Slovenska a Německa. Den před začátkem soutěže se konalo v kině SIRKUS v Sušici slavnostní rozlosování soutěže moderované „nejslavnějším instalatérem“ Jakubem Kohákem a zakončené koncertem Dana Bárty.

V obou kategoriích soutěžilo 76 soutěžících ve dvou dnech, jak v teoretické, tak praktické části. Soutěž provázel doprovodný program, kde se mohli zájemci seznámit s moderními 3-D technologiemi.

Celá soutěž probíhala na Sušickém náměstí a byla přístupná pro veřejnost. Celková úroveň soutěže byla velmi dobrá, o čemž se mohli návštěvníci přesvědčit.

Ve velké konkurenci soutěžících se neztratili ani žáci naší školy, kteří se zúčastnili obou soutěží. Naši žáci Slavomír Hrabák, David Růžička (obor instalatér) a  Adam Bartoníček, Vojtěch Hluštík (obor elektrikář) se umístili na výborném 4. a 7. místě z 76 účastníků.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190517_120155

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190517_121427

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

60338278_1043574815853181_7307107996184608768_n

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Rozlosování

22. 05. 2019

    10. ročník

     Přeboru České republiky stavebních škol

    v in line bruslení

Naši žáci se opět úspěšně zúčastnily 13. – 14. května 2019 přeboru ČR stavebních škol v in line bruslení ve Stochově.

 

 Ve složení

 Dolejš  Jiří -  3.200m

 Skopový  Zbyněk -  2.400m

Patzenhauer  Václav – 1.600m

Huml  Lukáš -  800m 

 a náhradník Pavlis  Jan  vybojovali krásné 2. místo.

GRATULUJEME !

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_093238

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_122816

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_094850

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_122551

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_093604