Závěrečné zkoušky září 2017

1. 06. 2017

Všechny relevantní informace najdou žáci 3. ročníků na http://soshlinky.cz/organizace-mz-a-zz/.

Spolupráce školy a firem

22. 09. 2017

 

V úterý 19. září proběhla v areálu naší školy první ze schůzek zástupců naší školy a firem z našeho regionu.

Během tohoto úvodního setkání představitelé vedení naší školy debatovali se zástupci firem VAK Beroun, Vápenka Čertovy schody, Kostal Černín, ZD Mořina a firmou Kryll především na téma umisťování našich studentů do firem a s tím spojenou problematikou.

Firmy s dlouholetými zkušenostmi se žáky na jejich pracovištích předávaly své poznatky začínajícím firmám a celá debata byla nebývale otevřená. Aktivně do ní vstupovali z naší školy také přítomní učitelé odborného výcviku i učitelé odborných předmětů jednotlivých oborů.

Během schůzky byla dohodnuta další spolupráce firem se školou, nastaveny základní podmínky této spolupráce a stanoven další termín schůzky. Firmy se zúčastní dne otevřených dveří, na kterých se budou prezentovat před žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiči.

Celou debatu koordinoval a moderoval Bc.Milan Kuděj.

Exkurze – stavební veletrh For Arch

22. 09. 2017

 

Ve čtvrtek 21. 9. se žáci tříd 3. AZ, 2. MZ, 2. ZA a 1. SP zúčastnili stavebního veletrhu For Arch v Praze Letňanech.

Žáci během exkurze měli mimo jiné za úkol samostatně vyhledat firmy s předem vylosovaným prodejním artiklem z oboru, zjistit podrobnosti a požádat zástupce firem o reklamní letáky.

Na příští týden si žáci do předmětu Technologie připraví krátké prezentace a budou svým spolužákům své získané poznatky předávat formou krátké přednášky.

Žáci strojírenských „H“ i „E“ oborů si zároveň zaslouží pochvalu za své bezproblémové chování během průběhu celé exkurze.

 

Za pedagogický dozor Milan Kuděj a Václav Kutman.

 

Exkurze FOR ARCH – Praha

22. 09. 2017

Návštěva veletrhu FOR ARCH největšího stavebního veletrhu v České republice

Dne 20. 9. 2017 skupina instalatérů  ze třídy 2. IT a třída 3. IT navštívila FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR.

Veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím.

Naši žáci mohli vidět stánky vystavovatelů v oboru vytápění, klimatizace, vody a kanalizace, obnovitelná energie, které opět veletrh obohatily svými nápaditými i nevšedními expozicemi. Návštěva veletrhu byla pro žáky velmi zajímavá a přínosná.

 

Za pedagogický dozor Petr Punčochář a Ing. Matějka

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Exif_JPEG_420

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Exif_JPEG_420

 

Dálkové studium

5. 09. 2017

Výuka dálkového studia začíná ve čtvrtek 7. září 2017 od 15.00

Projekt Erasmus+ o prázdninách

9. 08. 2017

Jsme rádi, že se k nám žáci z minulých projektů vrací a píší  o svých úspěších  v zahraničí.

Chceme se podělit o výsledky našeho projektu ze zahraniční stáže v Itálii v květnu 2016. Pracovní stáže se zúčastnilo 18 žáků, jeden z nich využil získané zkušenosti a našel si prázdninovou brigádu v Itálii.  Pro letošní prázdniny se rozhodl, že bude sbírat nové zkušenosti v Anglii.

Vzhledem k tomu, že získal díky odborné stáži zkušenosti z práce v Itálii, dostal i  zde řadu zajímavých nabídek na práci. V současné době pracuje v italské restauraci v Chelsea, chodí na catering a bankety v Londýně, nejvíce Hyde Park & Westminster. Moc se mu tam líbí a těší se, že nám po svém návratu sdělí svoje zážitky.

Přáli bychom si, aby takovou odvahu našlo více absolventů stáží  a rozvíjeli tak své odborné i jazykové dovednosti.

Hezké prázdniny všem.

Irena Trunečková, vedoucí projektu

Neformální projektový den na odloučeném pracovišti Závodí

26. 06. 2017

V úterý 20. června 2017 se uskutečnil projektový den, připravený společně pedagogy a žáky, kteří se zúčastnili  projektu Praxe žáků učebních oborů a mobilita učitelů pro konkurenceschopnost.

Cílem bylo nejen seznámit ostatní žáky a pedagogy školy s průběhem stáže v Itálii, ale především prezentovat její výsledky. Účastníci stáže byli plni dojmů a aktivně se podělili o získané zkušenosti s ostatními. Připravili prezentace, kde popisovali průběh stáže a ukázali, co všechno se naučili a zažili. Dále vyprávěli o svých zkušenostech a pocitech, dávali příklady z praxe, hodnotili Itálii, její kulturu, historii a využití cizích jazyků při své práci. Jsem ráda, že přijali pozvání také dva absolventi mobility z loňského roku, kteří tak měli možnost předat svoje zážitky a také porovnat průběh a organizaci obou stáží.

V druhé části potom připravili vybraní žáci společně s učitelkami odborného výcviku pizzu, ovocný salát, míchaný nápoj a dezert, vše podle italských receptů. Ukázali tak, co se skutečně naučili pro svoji praxi a všichni, kteří se projektového dne zúčastnili, mohli jejich výrobky ochutnat a musím říci, že se jim vše velice povedlo.

Věřím, že takto přiblížená odborná stáž zvýší zájem žáků o účast v projektu, který se uskuteční v příštím roce. Děkuji všem, kteří se podíleli a ještě budou podílet na přípravě druhého projektového dne, který se uskuteční 29. 6. 2017.

Mgr. Irena Trunečková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

PRACOVNÍ STÁŽ V ITÁLII A NA SLOVENSKU INFORMACE pro rodiče, žáky a pedagogy

23. 06. 2017

Naše škola získala grant v PROGRAMU ERASMUS+.

Projekt s názvem Zahraniční praxe jako základ života se uskuteční ve školním roce 2017/2018 v Itálii (gastronomické zaměření) a na Slovensku (technické zaměření).

Pracovní stáže se zúčastní 30 žáků z 2. ročníků učebních oborů (Cukrář, Instalatér, Kuchař, Kuchař-číšník, Mechanik opravář motorových vozidel, Stravovací a ubytovací služby (učební obor E), Truhlář a z 3. ročníků studijních oborů Cestovní ruch, Podnikání, Stavebnictví  a 5 doprovodných osob z řad pedagogů.

Projekt podpoří také žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí a žáky se specifickými potřebami.

V rámci projektu se uskuteční mobilita 5 učitelů gastronomických oborů, kteří budou vybráni na základě potřeb školy. Odborná stáž pro žáky bude trvat 15 dní, mobilita učitelů 8 dní (i s cestou). Dlouhodobá stáž na ostrově Sardinie pro 2 žáky 3. ročníků oborů Kuchař, Kuchař-číšník bude v délce 12 týdnů.

Předpokládaný termín běhů stáží:

KVĚTEN 2018 – Instalatér, Kuchař, Kuchař-číšník, Mechanik opravář motorových vozidel, Stravovací a ubytovací služby, Truhlář, Cestovní ruch, Podnikání, Stavebnictví

ČERVEN 2018 - Cukrář

ČERVEN-ZÁŘÍ 2018 - Kuchař, Kuchař-číšník

ZÁŘÍ 2018 - učitelé odborných předmětů gastronomických oborů

Partneři odborných stáží: Vzdělávací organizace IAL Cesenatico (odborná praxe Cesenatico, Cervia a Milano Marittima) Cukrárna a pekárna Betta (oblast Val di Fiemme – Dolomity) Hotelový resort Free Beach Club na Sardinii Stredná odborná škola technická Prešov (odborná praxe Společnost PO CAR, s.r.o. Prešov; firmy BELHOLZ, s.r.o. Malý Šařiš; RACIOTHERM ,s.r.o. Prešov; STAVOPROJEKT, s.r.o. Prešov)

CÍLEM stáže je seznámit se s gastronomií italské kuchyně, prohloubit si zájem o obor, získat další odborné zkušenosti, uplatnit znalosti z angličtiny, získat základní orientaci v italštině a posílit sociální dovednosti.                                                                                               Žáci technických oborů “zažijí” reálný chod firem a osvojí si nové pracovní postupy. Slovenský jazyk je již pro řadu z nich neznámým jazykem. Pedagogové budou mít možnost sledovat trendy moderní gastronomie v zahraničí a získané vědomosti a dovednosti potom využijí v další výuce a v práci pro školu.

Účastníkům stáže bude z projektu hrazeno ubytování, stravování, doprava a pojištění. Výběr účastníků stáže proběhne v měsíci září 2017.

Přihlášku si žáci mohou vyzvednout u svých třídních učitelů.  

Mgr. Jiří Perlinger, vedoucí projektu

Exkurze

15. 06. 2017

Ve středu 14. června se několik našich tříd zúčastnilo exkurze v Hořovicích. Nejprve jsme třídu 1.IT odvezli na prohlídku čistírny odpadních vod, kde si žáci prohlédli zařízení ČOV a byl jim vysvětlen kompletní princip funkce.

Mezitím se zámečníci z tříd 1.MZ, 1.ZA a 2.AZ přesunuli do firmy Karroh, která se specializuje na výrobu vazby knih a seřizování strojů pro tuto činnost. Prováděl nás přímo majitel celé firmy. Následně se obě skupiny spojily a přejeli jsme do nedalekého Komárova do firmy Buzuluk.

Tady byli žáci opět rozděleni na dvě skupiny a střídavým způsobem se zúčastnili obou exkurzních okruhů, tedy původní výroby pístních kroužků a pak novější výroby strojů pro gumárenský průmysl. K vidění bylo především velké množství ne zcela běžných obráběcích strojů, včetně obřích soustruhů.

Pedagogy potěšil také velmi zasvěcený výklad průvodců, pocházejících přímo z výroby. Celá exkurze se vydařila a k jejímu hladkému průběhu napomohlo i bezproblémové chování všech zúčastněných žáků.

 

Za pedagogický dozor Marta Machová, Milan Kuděj a Václav Kutman

Páteční odpoledne s ERASMEM

12. 06. 2017

V pátek odpoledne, dne 9. 6. 2017, se na SOŠ a SOU Beroun Hlinky, odloučeném pracovišti Závodí, sešli účastníci stáže  projektu Praxe žáků učebních oborů a mobilita učitelů pro konkurenceschopnost.

Cílem tohoto setkání bylo vyhodnocení stáže samotnými účastníky a připomenout si, jak probíhala odborná stáž a co zajímavého jim přinesla. Žáci ocenili možnost seznámit se se středomořskou kuchyní a získané dovednosti přenést do své budoucí praxe. Také pochopili, proč je důležité učit se cizí jazyky a získávat mezinárodní zkušenosti pro svůj profesní rozvoj.

Pedagogové vedle odborného programu, zaměřeného na italskou gastronomii, uvítali možnost návštěvy italských škol, měli možnost seznámit se s organizací a systémem školství.

Ředitelka školy Mgr. Eva Jakubová hodnotila celý projekt kladně a upozornila na nutnost šíření  získaných poznatků ve škole i v rámci prezentace školy na veřejnosti. Na závěr ředitelka školy  předala  žákům i pedagogům dokumenty o absolvování  zahraniční odborné praxe v rámci programu ERASMUS+. Jednalo se o  EUROPASS a Certifikát, které potvrzují získání kompetencí v průběhu pracovní stáže.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci stáže a také žákům za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Irena Trunečková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

4

Projektový den Poznávání různých typů krajiny – Svatý Jan pod Skalou

12. 06. 2017

Dne 1. 6. 2017 proběhl na Závodí Projektový den, kterého se zúčastnily třídy 1. KP, 1. KČ,  2. CK.

Šli jsme pěšky, od školy Závodí,  směr Srbsko (podél řeky) k lomu Alkazar, dále vedla trasa údolím potoka Kačák a přes Hostím do Svatého Jana pod Skalou. Zde jsme vystoupali na Skálu ke Křížku, na vyhlídku, kde je překrásný výhled do okolí. Zpáteční cesta stoupala lesem nad Nemocnici v Berouně (opět nádherný pohled na Beroun).

Vnímali jsme přírodu a zajímali jsme se o historii Svatého Jana pod Skalou – kostel svatého Jana Křtitele, jeskyni svatého Ivana, kaple Povýšení svatého Kříže.

Pro některé z žáků byla tato trasa fyzicky náročná, ale dojít do cíle zvládli všichni.

Miluše Klečková, Jaroslava Šimková.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1