Závěrečné zkoušky – 2. opravný termín

15. 11. 2017

Písemná zkouška 1. prosince 2017

Praktická zkouška 4.- 6. prosince 2017

Ústní zkouška 18. prosince 2017

„Stříbrné vánoční dny Letňany“

11. 12. 2017

Druhý adventní víkend se v Letňanech na výstavišti uskutečnily stříbrné vánoční dny. Naše škola přispěla slavnostní tabulí na téma “Vánoce na hájence.“ Tuto tabuli aranžovali žáci 3. ročníku oboru kuchař – číšník:  Nejedlý Jakub a Kravarik  Ondřej za vydatné pomoci učitelek odborného výcviku.

Naše tabule v přírodních tónech získala první místo.

O výsledku hlasování rozhodli návštěvníci vánočního veletrhu.  Svojí účastí jsme podpořili tuto tradiční akci a vítězství nás velmi potěšilo.

Bc. Turková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

DSCN0675

Exkurze Praha – muzeum čokolády

11. 12. 2017

V pátek 1. 12. 2017 navštívili žáci 2. a  3. ročníku oboru kuchař – číšník muzeum čokolády v Celetné ulici v Praze. Zaujala je výroba belgických pralinek, které ochutnali. Žáci shlédli film o celém výrobním procesu čokolády – od sklizně kakaových bobů až po konečný finální čokoládový výrobek. Exkurze byla přínosná a  někteří  zakoupili  i originální vánoční dárek.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

received_1588070164572143

Trochu jiná výuka podruhé

6. 12. 2017

 

Po úspěchu minulé výukové hodiny s účastí odborníka z praxe vyučované v prostoru našich školních dílen jsme na tento způsob vyučování cíleně zaměřili i další školní hodinu. Tentokrát se týkala ukázky způsobu co nejdokonalejšího vystředění univerzální hlavy soustruhu (sklíčidla), které není možné provést bez patřičného vybavení speciálními přístroji.

Toto přístrojové vybavení však vlastní náš odborník z praxe p. Kryll, pro kterého je seřizování a oprava strojů jeho celoživotním zaměstnáním. Obor týkající se všeobecných oprav strojů, kterému se před lety vyučil, dokonce v současnosti už v původní podobě vůbec neexistuje.

Během výuky p. Kryll podrobně předvedl demontáž univerzální hlavy soustruhu, ustavení indikačních hodinek a sami žáci odečítali odchylky od ideální osy v setinách milimetrů. Následně p. Kryll ukázal, jak si označit místa pro vyrovnávací poklep a žáci rychle pochopili, s jakou trpělivostí a přesností se při vystřeďování univerzální hlavy musí pracovat.

Následovala další ukázka, tentokrát změření podélné odchylky celého lože soustruhu. Tady došlo i na návaznost minulé hodiny zaškrabávání, která by měla být pro srovnání celého lože použita.

Jelikož se minulá hodina zaškrabávání líbila a po škole se rozkřikla, byli kromě třetího ročníku oboru Strojní mechanik účastni i žáci druhého ročníku téhož oboru a navíc i jeden žák oboru Strojírenské práce, který přišel v době svého volna. Na závěr jsme si společně se žáky domluvili další výukovou hodinu, kde seřízení hlavy soustruhu už budou provádět sami žáci pod přímým dohledem našeho odborníka z praxe, p. Krylla.

Učitel odborných předmětů Bc.  Milan Kuděj

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

dav

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

dav

Turnaj v basketbalu

4. 12. 2017

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

basket

Dne 30. 11. 2017 proběhl na Závodí turnaj smíšených družstev v Basketbalu 3×3.

Přihlásilo se 7 družstev. Soutěž vyhrálo družstvo třídy 1. PK ve složení David Koza, Karolína Soukupová a Patrik Schovánek.

Další výsledky najdete v rubrice Sportovní akce školy.

Děkujeme všem za účast.

Dne 5. 12. 2017 pokračoval na Závodí turnaj v Basketbalu 3×3.

Zvítězilo družstvo třídy 3. CK ve složení Karel Ernest, Veronika Hurychová, František Rajtr. Další výsledky jsou v záložce Sportovní akce školy.

Všem děkujeme za účast a podporu

Mgr. Miluše Klečková

Trochu jiná výuka

1. 12. 2017

 

V rámci projektu „Šablony“ se jako škola podílíme i na větším zapojení odborníků z praxe do výuky. Tato aktivita je primárně směřována do teoretického vyučování, ale když je dobrá vůle a zaměření ŠVP nápadu odpovídá, je možné výuku pojmout i jinak.

Jedna z cílených hodin zapojení odborníka z praxe u oboru Strojní mechanik byla zaměřena na Zaškrabávání materiálu, což je ruční způsob výroby velice kvalitní plochy na oceli, či litině. Domluvili jsme se tedy s naším odborníkem z praxe, p. Kryllem na výuce s přímou ukázkou zaškrabávání, vedoucí odborného výcviku p. Mgr. Trlifajová nám poskytla po skončení odborného výcviku volnou dílnu a netradiční výuka mohla začít.

Pan Kryll žákům zaškrabávání předvedl a popsal, žáci si vše zapsali v dílně do sešitů a zaškrabání plochy si vzápětí každý sám vyzkoušel. V průběhu práce se žáci seznamovali se složením tušírovací barvy, s různými druhy i tvary škrabáků a mezitím jim pod rukama postupně narůstal počet plošek, které se adekvátně zmenšovaly. Všichni byli do práce tak zabraní, že plánovaná vyučovací hodina se protáhla minimálně o dalších 30 minut. V té době už se na celé zaškrabávané části výrobku objevily desítky malých plošek a práce byla hotova.

Pro velký úspěch jsme si s naším odborníkem z praxe společně domluvili i další podobnou vyučovací hodinu, tentokrát v rámci obrábění, zaměřenou na přesné vyrovnání (osazení) univerzální hlavy soustruhu pomocí číselného indikátoru (hodinek).

Učitel odborných předmětů Bc.  Milan Kuděj

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

dav

2. představení KMD

1. 12. 2017

“SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ”  DIVADLO V CELETNÉ
Odjezd ve čtvrtek 7. 12. 2017 v 18:00 hod od školy ve Hlinkách.

Podpora škol pomocí projektů zjednodušeného vykazování

1. 12. 2017

V rámci projektu ,,Podpora škol pomocí projektů zjednodušeného vykazování“  se zúčastním stáže ve firmě ReproMat, a.s., Školicí centrum, sídlem v Hořovicích.  S touto firmou dlouhodobě spolupracuji, rádi tam v rámci výuky fyziky jezdíme se žáky na exkurze.

Firma Repromat vznikla před 20 lety, v současné době je expertem na polygrafické procesy, s výrobou barev ve vlastní laboratoři, nabízí polygrafické materiály (grafické filmy,tiskové desky, chemii, apod.). Obchoduje mimo jiné s tiskařskými stroji např. značky HP. Právě ve školicím centru probíhá příprava operátorů – obsluhy těchto strojů pro digitální tisk.

Tématem mé  stáže je ,,Uplatnění fyziky a techniky v polygrafické praxi“, tzn. seznámení se v praxi s průběhem  přípravy dat a samotným procesem tisku – ve školicím centru na stroji HP Indigo 5 600 Digital Press.

Třetí den mé stáže se tiskla uživatelská příručka pro firmu Automotive  s požadavkem tisku na speciální tiskový substrát = plast. Jednotlivé kroky tisku –  přiřazení do jednotlivých částí fyziky: Načítání – laser  (optika), nabíjení folie na válci a částeček barev  = elektrostatické pole. Pohyb substrátu – mechanika (Newtonovy zákony). Řešení problémů při tisku na speciální substrát – nové nastavení rozměrů, vše na PC.

Jde o sofistikovaný proces na velmi drahém stroji (15 mil. Kč), obsluha se školí běžně týden.

Mgr. Jana Lorenzová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2

 

Ze života na odborném výcviku – právě probíhá

1. 12. 2017

 

Žáci prvních ročníků oborů elektrikář, automechanik, instalatér, zámečník a kluci ze strojírenských prací se právě seznamují se svařováním plamenem, elektrickým obloukem ve školní svařovně a základům obrábění, kde pracují na soustruhu a frézce.

Tyto techniky vyučují učitelé odborného výcviku pan Václav Kutman a pan Miloslav Jozífek.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Exif_JPEG_420

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Exif_JPEG_420

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Exif_JPEG_420

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Exif_JPEG_420

 

 

Workshop CNC obrábění.

1. 12. 2017

 

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhl v Praze Horních Počernicích workshop s tématikou CNC obrábění a jeho rozvoje v České republice. Pořádající firmy Teximp Service a Haas Automatic během dne seznámily přítomné zástupce zhruba 20 škol se svým výrobním programem zaměřeným na výrobu CNC strojů a souvisejícího nářadí.

Na závěr programu zástupce americké firmy Haas Automatic předal celkem 60 000 dolarů představitelům osmi přítomných škol, které zažádaly o dotaci na CNC obrábění.

Workshop následně pokračoval ukázkou obrábění na jednotlivých strojích, cíleně vyráběných pro školy. Manažer firmy pro ČR všechny přítomné pak seznámil s dalšími plány firmy, včetně pokračování dotačního programu a stanovení podmínek potřebných pro zisk dotace.

Za naši školu se workshopu zúčastnil Bc.  Milan Kuděj

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

CNC fréza

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

CNC soustruh

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

drsný CNC obraběč

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

předávání šeků školám

Exkurze – Schwarzmüeller Žebrák

1. 12. 2017

 

 V úterý 28. 11. se žáci třídy 2. MZ zúčastnili exkurze do firmy Schwarzmüeller, která se zabývá výrobou nákladních automobilů a jejich nástaveb, které dokáže namontovat i na nákladní automobily jiných značek.

Náš průvodce nás seznámil nejen s historií vzniku firmy v Žebráku, ale zasvěceně vysvětloval i jednotlivé podrobnosti týkající se výroby. Sami žáci pak konstatovali, že se jednalo o velmi srozumitelný výklad.

Postupně jsme procházeli rozlehlým areálem firmy, na každém pracovišti se nám dostalo přesného vysvětlení, jaké práce se zde provádějí a tak jsme od prvotních naohýbaných plechů korby náklaďáku pomalu dokráčeli až k finálnímu výrobku, nákladnímu automobilu v ceně několika milionů.

V průběhu exkurze jsme při práci zastihli i našeho žáka 3. ročníku oboru Strojní mechanik Alberta Vodičku, který pod vedením instruktora právě svařoval konstrukci vozidla, které do konce týdne zamíří do britského Walesu.

Jako třešnička na dortu pro naše žáky byla možnost vyzkoušet si řidičovu kabinu nákladního automobilu Volvo, tedy jednoho z asi nejlepších náklaďáků současnosti. Žáci jen žasli nad tím, jaké vymoženosti se v současné době do kabin těchto druhů automobilů montují – automatickou převodovkou počínaje a dálkovým ovládáním sklápění nákladu (mimo vozidlo) konče.

Celá exkurze se žákům velice líbila, navíc někteří z nich do firmy Schwarzmüeller v budoucnu zamíří i v rámci své odborné praxe.

Firma Schwarzmüeler Žebrák je z pohledu naší školy ukázkou vzorové spolupráce mezi školou a firmou.

 

Učitel odborného výcviku Bc. Milan Kuděj

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

společná

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

řidič Daniel

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

řidič Vojtěch