Změny dálkového studia

31. 05. 2016

MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY (ZAPRACOVANÉ V ROZVRHU)

22.9.2016

3 ND  1. – 2. hodina   IKT  Ing. Šosová

3. – 6. hodina  EKO  Ing. Bauerová

29.9.2016

3 ND   1. – 2. hodina   AJ/NJ  Mgr. Čápová/Mgr. Klečková

3. – 4. hodina   MAT   Mgr. Štěpničková

2 ND   1. – 2. hodina  CJL   Mgr. Smutná

6. 10. 2016

2 ND    1. – 2. hodina   AJ/RJ   PaedDr. Darchia/Mgr. Čápová

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky – září 2016

31. 05. 2016

Ústní část                   26. 9. 2016 od  8, 00 hod

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky – prosinec 2016

  1. Písemná část               2. 12. 2016
  2. Praktická část             5. – 9. 12. 2016
  3. Ústní část                   19. 12. 2016

INFORMACE pro rodiče a žáky a pedagogy

15. 09. 2016

Naše škola získala grant v PROGRAMU ERASMUS+.

Projekt s názvem Praxe žáků učebních oborů a mobilita učitelů pro konkurenceschopnost se uskuteční ve školním roce 2016/2017 v Itálii, Gatteo Mare.

Pracovní stáže se zúčastní 20 žáků učebních oborů Cukrář, Kuchař, Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby /2. ročník/, studijního oboru Cestovní ruch /3. ročník/ a 2 doprovodné osoby z řad pedagogů. Projekt podpoří také žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí     a žáky se specifickými potřebami. V rámci projektu se uskuteční mobilita 10 učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku.

Odborná stáž pro žáky bude trvat 2 týdny, mobilita učitelů 1 týden. Předpokládaný termín je druhá polovina května 2017.

Partnery odborné stáže jsou regionální škola Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.L. Impresa Sociale a hotel Raffaello di Zecca Salvatore.

CÍLEM stáže je seznámit se s gastronomií italské kuchyně, prohloubit si zájem o obor, získat další odborné zkušenosti, uplatnit znalosti z angličtiny, získat základní orientaci v italštině      a posílit sociální dovednosti.

Pedagogové budou mít možnost sledovat trendy moderní gastronomie v zahraničí a získané vědomosti a dovednosti potom využijí v další výuce.

 Účastníkům stáže bude z projektu hrazeno ubytování, stravování, doprava a pojištění.

Výběr žáků proběhne v měsíci září 2016.

Přihlášku si žáci mohou vyzvednout u svých třídních učitelů.

Mgr. Irena Trunečková, vedoucí projektu

Žák 2. ročníku posílí reprezentaci ČR na Mistrovství světa juniorů v hokejbale

30. 06. 2016

Žák 2 IK třídy Jiří Hrabár bude reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa juniorů v hokejbale.

Velká Británie 6. – 12. 7. 2016.

Držíme palce Jirkovi a celé české reprezentaci hokejbalu.

Mgr. Štěpánka Reslová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

27.12.2015 002

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

27.12.2015 003

Naši žáci představili seniorům projekt ERASMUS+

17. 06. 2016

Dne 10. 6. 2016 se v rámci spolupráce s Domovem seniorů TGM v Berouně uskutečnila zajímavá prezentace  pracovní  stáže   našich žáků v Itálii v Gatteo Mare a v Rimini. Vybraní žáci z oborů Cestovní ruch, Cukrář a Kuchař – číšník seznámili  přítomné s průběhem stáže,  představili  italskou gastronomii, ukázali kde pracovali a co  nového se naučili. Společně vzpomínali na srdečné pracovní prostředí, na zážitky z exkurzí  i zajímavých výletů.

Bylo příjemné sledovat, jak přítomní pozorně naslouchají a od mladé generace čerpají  potřebnou energii.

Děkujeme  za vzornou reprezentaci  školy.

Mgr. Irena Trunečková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1

Naše škola hodnotila projekt mobility ERASMUS+

10. 06. 2016

Můj obor za hranicemi České republiky 

Dne 3. června 2016 se uskutečnilo na Závodí vyhodnocení pracovní stáže, která se konala  od  30. 4. do  20. 5. 2016 v Itálii.

Ředitelka školy zhodnotila průběh zahraniční odborné praxe a předala všem 18 účastníkům stáže Certifikáty  a  Europassy-Mobilita.

Žáci naší školy ocenili možnost poznat italskou gastronomii a italskou mentalitu.  Domů si přivezli další zkušenosti ze svého oboru, nový pohled na organizaci práce, technologické postupy a tvůrčí samostatnost. Získali pocit sounáležitosti ke škole a ocenění sama sebe, naučili se překonávat překážky, navázali  nová přátelství a  naučili se pohybovat v neznámém  prostředí.

Všichni budou vzpomínat na nepopsatelně srdečné pracovní prostředí, které Italové umí vytvořit na pracovišti, na zážitky z exkurzí, zajímavých  výletů i na  moře.

Škola získala nové zkušenosti s mezinárodním projektem a  další kontakty pro mezinárodní spolupráci, které využijeme v příštím školním roce v  projektu ERASMUS+,  který je určen  pro  naše žáky  a pedagogy.

Děkujeme všem za spolupráci v přípravě i realizaci projektu a také za vzornou reprezentaci školy.

Irena Trunečková, vedoucí projektu

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1

Exkurze instalatérů v EKOPLASTIKU

1. 06. 2016

Dne 31 .5. 2016 se skupina instalatérů  ze třídy 2 IK zúčastnila exkurze do výrobního závodu WAWIN EKOPLASTIK. Společnost WAVIN Ekoplastik, člen skupiny Wavin Group, je významný evropský výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů. Exkurze se velmi vydařila. Celá akce začala seznámením s praktickým využitím výrobků Ekoplastiku v praxi. Prohlídka různých funkčních maket potrubních systémů a následná exkurse ve výrobě byla velmi zajímavá a pro studenty přínosná. Firma EKOPLASTIK nám každoročně přispívá materiálem v hodnotě 10.000,- na závěrečné zkoušky.

Petr Punčochář, učitel odborného výcviku

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

EKOPLASTIK 4

Slavnostní vyhodnocení pracovní stáže projektu Erasmus+ Můj obor za hranicemi České republiky

31. 05. 2016

Slavnostní vyhodnocení

pracovní stáže projektu Erasmus+ Můj obor za hranicemi České republiky, předání Europassů – Mobilita a certifikátů se uskuteční dne 3. 6. 2016 ve 13.00 hodin v budově SOŠ a SOU na Závodí.

Další týden odborné stáže u našich italských partnerů 7. 5. – 13. 5. 2016

16. 05. 2016

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z3

Exkurze do Botanické zahrady Praha

13. 05. 2016

Klidné místo nad Prahou, tisíce druhů rostlin, nepřeberné množství barev a tvarů, tak nás přivítala Botanická zahrada v Praze. Ve skleníku Fata Morgana jsme obdivovaly vegetaci suchých tropů a subtropů, kde spolu soupeřily o pozornost veliké agave a aloe. Při průchodu do nížinného deštného lesa jsme procházely štolou, která rozdělila sladkovodní jezírko na dvě části. Zaujaly nás ryby i vegetace v obou částech jezírka. Prostředí vysokých tropických hor přibližovala 3. část skleníku. Součástí prohlídky byla expozice nádherných „afrických fialek“. Ještě jsme viděly i tropické motýly, kteří se ve Fata Morganě líhli v dubnu a krásně rozkvetlé orchideje.

Venkovní část Botanické zahrady v Praze je v době jara pastvou pro oči. Asi nejkrásnější je nyní Japonská zahrada, kde kvetou azalky a nádherné pivoňky.

Máme spoustu fotek, které využijeme v odborných předmětech.

 

Obor Aranžer, 2. ročník

Dozor Milada Šosová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

P1020589

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

P1020606

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

P1020636