PŘIHLÁŠENÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – jaro 2017

3. 10. 2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2017:

PROFILOVÁ A ÚSTNÍ ČÁST MZ:

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky – září 2016

31. 05. 2016

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky – prosinec 2016

  • Ústní část                   19. 12. 2016

Přijímací zkoušky 2017 – obory s maturitní zkouškou

5. 12. 2016

Jednotná přijímací zkouška 2017 – týká se jen oborů zakončených maturitní zkouškou (obory zakončené výučním listem jednotnou zkoušku nekonají).

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Termíny (pro čtyřleté obory vzdělávání. včetně nástavbového studia):

1. termín   12. dubna 2017  

2. termín  19. dubna 2017

1. náhradní termín  11. května 2017

2. náhradní termín  12. května 2017

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem.

Přihlášky na SŠ:

Základní principy:

• Jednotná zkouška je povinná  pouze pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. Jednotná zkouška je povinná pouze v 1. kole přijímacího řízení. V dalších kolech se nekoná. Netýká se přijímacího řízení na obory s výučním listem

• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

ZOO ADOPCE

5. 12. 2016

Ani v letošním školním roce jsme nezapomněli na pomoc ZOO Praha.

Žáci i zaměstnanci školy přispěli částkou 5000,- Kč na krmivo a péči pro Antilopu losí.

V pavilonu „Africký dům“ je umístěna vizitka naší školy.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

Projekt Kaufland „Zdravá snídaně“

29. 11. 2016

Dnes 29. 11. 2016 se zúčastnila naše třída 3KČ se třídou 1KP akce „Zdravá snídaně“ od Kauflandu. Paní lektorka nás informovala o energetické a biologické hodnotě potravin a seznámila nás s tím, jak by měla zdravá snídaně vypadat. Byli jsme rozděleni do 5 skupin a soutěžili jsme o hodnotné ceny. Moc se nám to líbilo a nakonec jsme si každý odnesl i balíček zdravé snídaně.

Děkujeme

Třída 3KČ (Barbora Bártová, Jan Horváth)

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1  

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2

Přednáška Policie ČR

29. 11. 2016

Na naší škole se konala přednáška na téma „ DROGY A KYBERŠÍKANA“, kterou vedla mluvčí berounské policie nprap. Marcela Pučelíková. Během přednášky bylo k vidění mnoho zajímavých věcí. Např. kufřík, ve kterém jsou uloženy napodobeniny omamných látek, dále orientační test na drogy apod.

Poté proběhla debata o trestní odpovědnosti mladistvých. Byly uvedeny i příklady z našeho regionu.

Jakub Minařík (1 KČ)

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

3

 

Omezení provozu nafukovací haly na Závodí

29. 11. 2016

Z důvodu rekonstrukce osvětlení bude přerušen v termínu 12. – 16. 12. 2016 provoz nafukovací haly na Závodí.

 

Děkujeme z pochopení.

Den otevřených dveří trochu jinak

29. 11. 2016

Naše škola pořádá pravidelně pro žáky základních škol a jejich rodiče Den otevřených dveří, kde  mají  možnost získat informace o studiu na střední odborné škole i  si prohlédnout  pracoviště odborného výcviku.

V letošním roce na odloučeném pracovišti na Závodí  připravili  pedagogové společně s žáky, kteří absolvovali  zahraniční pracovní stáž v Itálii, prezentaci projektu mobility ERASMUS+. Tato prezentace byla součástí Dne otevřených dveří 25. listopadu 2016.

S ukázkami italských specialit,  fotogalerií  i předáním pozitivních zkušeností účastníků stáže byli seznámeni také žáci prvních a druhých ročníků, což mělo za cíl  inspirovat je  a prohloubit jejich zájem   o odborné vzdělávání.

Tuto akci  podpořil  Dům zahraniční  spolupráce  Praha,  který vyhlásil soutěž pod názvem „Bez praxe nejsou koláče“.  Cílem  bylo zviditelnit a zvýšit atraktivitu  sektoru odborného vzdělávání.

Všem, kteří se účastnili na přípravě a realizaci akce Dne otevřených dveří děkujeme.

Mgr. Irena Trunečková

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

dscn0185  

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

dscn0184

První představení KMD

16. 11. 2016

“Večer tříkrálový” W. Shakespeare

v divadle Pod Palmovkou se koná 20.12. 2016.

Odjíždíme autobusem v 17:30hod od školy ve Hlinkách.

České Budějovice GASTROFEST 2016

15. 11. 2016

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 jsme navštívili 20. ročník mezinárodní gastronomického festivalu GASTROFEST 2016 v Českých Budějovicích. Zaujalo nás zde více akcí, např. Dýňový festival včetně carvingu (umělecké vykrajování dýní), soutěž Český kapr (nejlepší úprava kapra), prezentace vín, příprava pravých čabajských klobás a Čokoládový festival. Potkali jsme zde i známého šéfkuchaře pana Picku, který u nás ve škole vedl kurz Studené kuchyně. Exkurze se nám všem moc líbila a děkujeme za krásný výlet.

 

Sabina Štěpničková, Jan Mourek (žáci 3. KČ)

 

,  

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

3

 

Workshop odborného výcviku, obor instalatér

3. 11. 2016

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

img_20161102_104828

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

img_20161102_102131

Dne 2. 11. 2016 se v naší škole v učebně odborného výcviku konal workshop pro 2. a 3. ročník oboru instalatér.

Na této akci se podílela společnost  SYSTHERM  s.r.o. nabízející komplexní řešení systémů zásobování teplem. Je výrobcem technologií předávání tepla pod obchodním názvem SYMPATIK.

Druhou zúčastněnou firmou byla společnost Hilti, která nabízí stavebnímu průmyslu špičkové technologie. Sídlo Hilti Group se nachází ve městě Schaan v Lichtenštejnském knížectví.

Tato akce byla velmi zajímavá a přínosná tím, že se neomezila jen na předvádění výrobků a technologií, ale šlo o praktické zapojení žáků do montáží.

V první části žáci po dvojicích montovali část rozvodu na připravené panely a v druhé části si mohli žáci prakticky vyzkoušet různé druhy nářadí. Obě praktické části byly zpestřeny soutěžemi o drobné ceny.

O POHÁR BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

31. 10. 2016

Ve Vlašimi  na zámku se 13. 10. 2016 konal již 10. ročník gastronomické soutěže. Žáci naší školy  soutěžili ve dvou disciplínách:

Obor cukrář reprezentovala Mařánková Tereza a Vodrážková Karolína. Děvčata připravila slavnostní dort na téma „Barevný podzim“.

Obor kuchař – číšník připravil obložené chlebíčky.  Soutěžil Kravarik Ondřej a Karpíšková Šárka.

Obor cukrář získal stříbrnou příčku, Kuchaři – číšníci se umístili ve zlatém a bronzovém pásmu. Děvčata cukrářky získaly i stříbrné ocenění ve sportovní disciplíně.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

20161013_103325

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

20161013_103652

Bc. Turková Hana