DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

16. 01. 2017

Dne 20. 1. 2017 bude probíhat na SOŠ a SOU Beroun-Hlinky DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. SOŠ a SOU Beroun-Hlinky nabízí velké množství učebních i studijních oborů. Na budově v Hlinkách (Okružní 1404) budou prezentovány tyto studijní a učební obory: Studijní obory (zakončené maturitní zkouškou)

Učební obory (zakončené závěrečnou zkouškou):

Na budově na Závodí (Svatojánská 217) budou prezentovány tyto učební obory: Učební obory (zakončené závěrečnou zkouškou):

Všichni zájemci o studium budou mít od 8 h do 17 h možnost nahlédnout do výuky a zeptat se na cokoliv, co Vás ohledně školy a studia jednotlivých oborů zajímá. Těšíme se na Vás.

PŘIHLÁŠENÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – jaro 2017

3. 10. 2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2017:

PROFILOVÁ A ÚSTNÍ ČÁST MZ:

Změna v rozvrhu 1. ND

23. 01. 2017

Dne 26.1. 2017  1. ND odpadá 1-2h PSY – hodiny budou nahrazeny v rozvrhu na druhé pololetí.

Turnaj v RINGU

1. 01. 2017

Dne 22. 12. 2016 proběhl na Závodí sportovní turnaj v RINGU.

Zvítězilo družstvo třídy 1. CP (Pavel Krupička, Adéla Kvapilová, Kristýna Pelecháčová,       Jan Rais, Jiří Šimonka, Hana Vichtová).

Na 2. místě se umístilo družstvo cukrářek (2. CK a 3. CK).

Na 3. místě byla třída 2. KČ.

Děkujeme všem zúčastněným za sportovní výkony a dobrou atmosféru.
Miluše Klečková

Poruchy přijmu potravy

20. 12. 2016

Dne 9.12.2016 navštívily naši školu lektorky z centra ANABELL, které nabízí odbornou terapeutickou pomoc a podporu při poruše přijmu potravy.

Přednáška byla koncipována formou workshopu. Žáci se dozvěděli celou řadu informací a novinek z této oblasti. Hlavním cílem však byla prevence bio-psycho-sociálního onemocnění.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z12

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z13

Xenofobie a rasismus

20. 12. 2016

Strach z uprchlíků, xenofobní chování, rasismus. Na toto téma proběhla pro žáky přednáška s Bc. Janou Lejskeovou, která se vrátila z uprchlického tábora v Řecku.

Přednášející se aktivně zajímá o dění ve světě i u nás a tak ji nemohla minout ani problematika uprchlické krize a občanské války v Sýrii. O dobrovolnictví v uprchlických táborech přemýšlela prakticky hned od začátku, přijde jí přirozené a lidské, snažit se pomoci jiným, kteří jsou v tísni. Zároveň byla zvědavá a chtěla vidět situaci v Řecku na vlastní oči.

Žákům popsala běžný den v uprchlickém táboře, činnost dobrovolníků a předala osobní pohled na problematiku uprchlické krize.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z11

Stříbrné vánoční trhy Letňany 8. – 11. 12. 2016

15. 12. 2016

Kusá Tereza a Boubínová Kristýna, žákyně 3. ročníku oboru Kuchař – číšník  instalovaly na Stříbrných vánočních trzích na výstavišti v Letňanech vánoční tabuli. Děvčata si zvolila téma „České vánoce“.

Dominantou slavnostní tabule byla perníková chaloupka, kterou vyrobila  Tereza se svojí maminkou.

Děvčata tabuli připravila pod vedením UOV Bc. Bláhovcové Jitky.

Klasika opět návštěvníky trhů zaujala a za vánoční tabuli jsme získali stříbrnou příčku.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z5

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z6

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z7

Evropský týden odborných dovedností v Domu zahraniční spolupráce

15. 12. 2016

Žáci naší školy se v loňském školním roce zúčastnili v rámci projektu Erasmus +  zahraniční stáže v Itálii.

Z tohoto důvodu jsme byli osloveni  Domem zahraniční spolupráce, který se podílí na organizaci těchto projektů, zda podpoříme akci “Prezentace dovedností žáků odborných škol“, jejíž výtěžek půjde na charitu.

Naši školu reprezentovaly obory cukrář, truhlář, aranžér. Návštěvníkům jsme nabídli vánoční cukroví, medovníky, perníkové stromky, vánoční košíčky s čokoládovou genáží, čokoládové ježky.

Truhláři vyrobili žebřiňáčky, trakářky, kolečka, krmítka, dětské hračky, poličky.

Aranžéři nabízeli svícny, vánoční vločky, anděly a jiné krásné vánoční dekorace.

Zájem o výrobky našich žáků byl obrovský.  I sortiment jiných  škol byl velmi rozmanitý a bylo možné načerpat  inspiraci na vánoční výzdobu. Těší nás, že naše nabídka oslovila i delegaci z Ministerstva školství, která si zakoupila výrobky našich žáků.

Poděkování patří žákům oboru Kuchař – číšník Nicole Michalíkové a Janu Jankovskému, kteří vzorně reprezentovali naší školu.

Akce byla velice zdařilá a věříme, že budeme osloveni i příště, abychom svojí účastí podpořili zajímavý projekt.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z1

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z2

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z3

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

z4

 

Dálkové studium – mimořádné změny za Mgr. Slomkovou

13. 12. 2016

Čtvrtek 15. 12. 2016  1 ND 1. + 2. hodina ZBO – Mgr. Anna Adášková

Přijímací zkoušky 2017 – obory s maturitní zkouškou

5. 12. 2016

Jednotná přijímací zkouška 2017 – týká se jen oborů zakončených maturitní zkouškou (obory zakončené výučním listem jednotnou zkoušku nekonají).

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Termíny (pro čtyřleté obory vzdělávání. včetně nástavbového studia):

1. termín   12. dubna 2017  

2. termín  19. dubna 2017

1. náhradní termín  11. května 2017

2. náhradní termín  12. května 2017

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem.

Přihlášky na SŠ:

Základní principy:

• Jednotná zkouška je povinná  pouze pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. Jednotná zkouška je povinná pouze v 1. kole přijímacího řízení. V dalších kolech se nekoná. Netýká se přijímacího řízení na obory s výučním listem

• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

ZOO ADOPCE

5. 12. 2016

Ani v letošním školním roce jsme nezapomněli na pomoc ZOO Praha.

Žáci i zaměstnanci školy přispěli částkou 5000,- Kč na krmivo a péči pro Antilopu losí.

V pavilonu „Africký dům“ je umístěna vizitka naší školy.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

1