Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

2. 07. 2019

Ředitelka školy Mgr. Eva Jakubová vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení s termínem odevzdání přihlášek do 31. srpna 2019.  

Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou):

  • Cestovní ruch
  • Provoz a ekonomika dopravy

Nástavbové obory (pro žáky s výučním listem, dvouleté, zakončené maturitní zkouškou):

  • Podnikání – denní forma vzdělávání

Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou) – pracoviště Hlinky:

  • Strojní mechanik
  • Truhlář
  • Zednické práce

Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou) – pracoviště Závodí:

  • Prodavač

Bližší informace tel. 311 623 186

Maturitní zkoušky podzim 2019 – termíny

1. 07. 2019

Nabídka zaměstnání

12. 04. 2019

SOŠ a SOU BEROUN – HLINKY, Okružní 1404 přijme do svých řad kvalifikované učitele všeobecně vzdělávacích předmětů – anglický jazyk, matematika, výpočetní technika, odborných předmětů technického zaměření a učitele odborného výcviku oboru cukrář.

Požadujeme vysokoškolské vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících.

Nabídky s profesním životopisem zasílejte na e-mail reditelka@soshlinky.cz, t

el.: 311623186

Nástup od nového školního roku 2019/2020.

Projektový den odborných znalostí a dovedností – Cukrář a Prodavač

26. 06. 2019

V úterý 25. 6. 2019 proběhla v budově školy soutěž v odborných dovednostech žáků. U učebních oborů cukrář a prodavač bylo připraveno pět stanovišť, kde žáci plnili stanovené úkoly. Všechny dovednosti a znalosti byli odborně zaměřeny, např. žáci odhadovali váhu suroviny, balili dárkově zboží, modelovali květinu, senzoricky poznávali vzorky surovin, vypracovali pracovní list z odborné terminologie a doplnili test anglických odborných výrazů.

V oboru cukrář nejvíce bodů získala Michaela Straková 1. CP, následovaná Kateřinou Hejnou 1. CP a Magdalenou Kurcovou 1. CP.

V oboru prodavač se na prvním místě umístila Kateřina Váňová 1. CP a na druhém Josef Hakl 1. CP. Nejlepší získali sladkou odměnu a diplom.

Bc. Blanka Šavlová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093230

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093724

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093737 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_093801

Projektový den odborných znalostí a dovedností – Kuchař, Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby

26. 06. 2019

Dne 25.6.2019 se žáci oborů Kuchař, Kuchař-číšník a Stravovací a ubytovací služby na SOŠ a SOU Beroun – Hliny,  pracoviště Závodí zúčastnili Projektového dne odborných znalostí a dovedností ve svém oboru.

Během celého dopoledne plnili v tříčlenných skupinách úkoly, které se týkaly jejich teoretických a praktických znalostí získaných během celého školního roku. Na každém stanovišti museli žáci pod dohledem učitelky teorie, nebo paní mistrové zadané úkoly v co nejkratším čase s tím nejlepším možným výsledkem splnit. Velice dobře se tak u každého žáka propojila praxe se získanými vědomostmi v teorii. Samozřejmě, že na konci celého programu, byli ti nejlepší odměněny sladkou dobrotou a diplomem. Celý den probíhal ve veselém sportovním duchu a žáci i učitelé si ke spokojenosti všech vyzkoušeli jiný způsob výuky.

Bc. Soukupová

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_085434

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_090415

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_100125

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190625_102635

Beseda se sportovcem

19. 06. 2019

 

Dne 12. června 2019 naše škola měla tu čest přivítat vzácné hosty. Roman Koudelka spolu s Antonínem Hájkem nám přiblížili svět skokanů na lyžích.

Roman Koudelka je náš juniorský mistr světa z roku 2007 a náš současný reprezentant .

Zúčastnil se, i  přes své mládí, již třech zimních  olympiád a pomohl tak celé reprezentaci k dalším úspěchům, pro Českou republiku vždy tradičnímu a oblíbenému sportovnímu odvětví.

Oba sportovci pro nás připravili poutavé vyprávění, mohli jsme se dozvědět mnoho o tomto sportu, o zákulisí velkých závodů, o odříkání i radosti z vítězství, ale i o smutku a bolesti z neúspěchů. Oboje ke sportování patří a dělá sport krásným.

Velký dík patří také našim žákům za mnoho otázek a vůbec skvělou atmosféru. Prostě národ Rašků se nezapře!

Mgr. Jana Havlová

 

5. 06. 2019

Exkurze instalatérů v EKOPLASTIKU

Dne 30. 5. 2019 se vybraní žáci ze třídy 3 IT zúčastnili exkurze do výrobního závodu WAWIN EKOPLASTIK.

Společnost WAVIN Ekoplastik, člen skupiny Wavin Group, je významný evropský výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů. Exkurze se velmi vydařila. Celá akce začala seznámením s praktickým využitím výrobků Ekoplastiku v praxi.

Technik firmy podrobně vysvětlil žákům funkci kompenzátorů při tepelné roztažnosti trubek. Prohlídka různých funkčních maket potrubních systémů a následná exkurse ve výrobě byla velmi zajímavá a pro studenty přínosná.

Firma EKOPLASTIK nám každoročně přispívá materiálem v hodnotě 10.000,- na závěrečné zkoušky.

Petr Punčochář

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190530_122615

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190530_093052

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190530_112210

2. Veletrh firem v SOŠ a SOU Beroun – Hlinky

29. 05. 2019

2.Veletrh firem v SOŠ a SOU Beroun – Hlinky

 

Ve středu 22.5.2019 se v naší škole uskutečnil již druhý ročník Veletrhu firem. Proběhlo opět úspěšné setkání zástupců firem (letos jsme přivítali 12 společností) a našich žáků. Úžasná atmosféra, možnost vyzkoušeni techniky, která se pro práci v jednotlivých firmách používá.

Přiblížení představy o tom, jakou práci by ve firmě žáci opravdu dělali. Žáci a studenti získávali podrobnější informace, rovnou si domlouvali brigádu, praxi na další školní rok nebo přímo zaměstnání. Věřím, že jsme tím pomohli v duchu motta „pomáháme žákům plnit si své sny“ a opět více propojili žáky a firmy.

 

 

Letos měli příležitost navštívit Veletrh i Základní školy a ostatní Střední školy v Berouně a jednu jsme opravdu přivítali.

Co žáky zaujalo? Mimo jiné …. tréninková svařovací technika, vyvezení do výšin na autě pro elektrikáře – opravy sloupů vysokého napětí, vidět „vnitřek elektrického kabelu vysokého napětí“ a samozřejmě obdivovali vystavená značková auta

Zároveň jsme toto setkání využili a v rámci 2.ročníku Veletrhu firem jsme pokřtili nové logo školy

Těšíme se na další ročník .. za SOŠ a SOU Beroun Mgr. Libuše Trlifajová.

 

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

DSC_9601

KMD

24. 05. 2019

KMD
Poslední představení  Manon Lescaut  ND
Odjezd autobusu v úterý 4. 6. 2019 v 17:15 hod

Mezinárodní soutěž v Sušici

24. 05. 2019

Mezinárodní soutěž instalatérů a elektrikářů v Sušici

Ve dnech 16. a 17. května 2019 pořádala SOŠ a SOU Sušice před radnicí města 11. ročník instalatérské a elektrikářské soutěže O pohár firmy Systherm a zároveň 3. ročník soutěžeO křišťálovou kouli firmy Systherm.

Na tento ročník se přihlásil rekordní počet škol v celé historii soutěže včetně škol ze Slovenska a Německa. Den před začátkem soutěže se konalo v kině SIRKUS v Sušici slavnostní rozlosování soutěže moderované „nejslavnějším instalatérem“ Jakubem Kohákem a zakončené koncertem Dana Bárty.

V obou kategoriích soutěžilo 76 soutěžících ve dvou dnech, jak v teoretické, tak praktické části. Soutěž provázel doprovodný program, kde se mohli zájemci seznámit s moderními 3-D technologiemi.

Celá soutěž probíhala na Sušickém náměstí a byla přístupná pro veřejnost. Celková úroveň soutěže byla velmi dobrá, o čemž se mohli návštěvníci přesvědčit.

Ve velké konkurenci soutěžících se neztratili ani žáci naší školy, kteří se zúčastnili obou soutěží. Naši žáci Slavomír Hrabák, David Růžička (obor instalatér) a  Adam Bartoníček, Vojtěch Hluštík (obor elektrikář) se umístili na výborném 4. a 7. místě z 76 účastníků.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190517_120155

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190517_121427

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

60338278_1043574815853181_7307107996184608768_n

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Rozlosování

22. 05. 2019

    10. ročník

     Přeboru České republiky stavebních škol

    v in line bruslení

Naši žáci se opět úspěšně zúčastnily 13. – 14. května 2019 přeboru ČR stavebních škol v in line bruslení ve Stochově.

 

 Ve složení

 Dolejš  Jiří -  3.200m

 Skopový  Zbyněk -  2.400m

Patzenhauer  Václav – 1.600m

Huml  Lukáš -  800m 

 a náhradník Pavlis  Jan  vybojovali krásné 2. místo.

GRATULUJEME !

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_093238

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_122816

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_094850

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_122551

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_093604