Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

2. 06. 2019

Ředitelka školy Mgr. Eva Jakubová vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení s termínem odevzdání přihlášek do 30. června 2019.  

Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou):

  • Cestovní ruch
  • Provoz a ekonomika dopravy

Nástavbové obory (pro žáky s výučním listem, dvouleté, zakončené maturitní zkouškou):

  • Podnikání – denní forma vzdělávání

Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou) – pracoviště Hlinky:

  • Strojní mechanik
  • Truhlář
  • Zednické práce

Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou) – pracoviště Závodí:

  • Prodavač

Bližší informace tel. 311 623 186

Rozpis ústní části Závěrečných zkoušek

1. 06. 2019

Pracoviště Závodí:

Nabídka zaměstnání

12. 04. 2019

SOŠ a SOU BEROUN – HLINKY, Okružní 1404 přijme do svých řad kvalifikované učitele všeobecně vzdělávacích předmětů – anglický jazyk, matematika, výpočetní technika, odborných předmětů technického zaměření a učitele odborného výcviku oboru cukrář.

Požadujeme vysokoškolské vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících.

Nabídky s profesním životopisem zasílejte na e-mail reditelka@soshlinky.cz, t

el.: 311623186

Nástup od nového školního roku 2019/2020.

5. 06. 2019

Exkurze instalatérů v EKOPLASTIKU

Dne 30. 5. 2019 se vybraní žáci ze třídy 3 IT zúčastnili exkurze do výrobního závodu WAWIN EKOPLASTIK.

Společnost WAVIN Ekoplastik, člen skupiny Wavin Group, je významný evropský výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů. Exkurze se velmi vydařila. Celá akce začala seznámením s praktickým využitím výrobků Ekoplastiku v praxi.

Technik firmy podrobně vysvětlil žákům funkci kompenzátorů při tepelné roztažnosti trubek. Prohlídka různých funkčních maket potrubních systémů a následná exkurse ve výrobě byla velmi zajímavá a pro studenty přínosná.

Firma EKOPLASTIK nám každoročně přispívá materiálem v hodnotě 10.000,- na závěrečné zkoušky.

Petr Punčochář

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190530_122615

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190530_093052

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190530_112210

2. Veletrh firem v SOŠ a SOU Beroun – Hlinky

29. 05. 2019

2.Veletrh firem v SOŠ a SOU Beroun – Hlinky

 

Ve středu 22.5.2019 se v naší škole uskutečnil již druhý ročník Veletrhu firem. Proběhlo opět úspěšné setkání zástupců firem (letos jsme přivítali 12 společností) a našich žáků. Úžasná atmosféra, možnost vyzkoušeni techniky, která se pro práci v jednotlivých firmách používá.

Přiblížení představy o tom, jakou práci by ve firmě žáci opravdu dělali. Žáci a studenti získávali podrobnější informace, rovnou si domlouvali brigádu, praxi na další školní rok nebo přímo zaměstnání. Věřím, že jsme tím pomohli v duchu motta „pomáháme žákům plnit si své sny“ a opět více propojili žáky a firmy.

 

 

Letos měli příležitost navštívit Veletrh i Základní školy a ostatní Střední školy v Berouně a jednu jsme opravdu přivítali.

Co žáky zaujalo? Mimo jiné …. tréninková svařovací technika, vyvezení do výšin na autě pro elektrikáře – opravy sloupů vysokého napětí, vidět „vnitřek elektrického kabelu vysokého napětí“ a samozřejmě obdivovali vystavená značková auta

Zároveň jsme toto setkání využili a v rámci 2.ročníku Veletrhu firem jsme pokřtili nové logo školy

Těšíme se na další ročník .. za SOŠ a SOU Beroun Mgr. Libuše Trlifajová.

 

 

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

DSC_9601

KMD

24. 05. 2019

KMD
Poslední představení  Manon Lescaut  ND
Odjezd autobusu v úterý 4. 6. 2019 v 17:15 hod

Mezinárodní soutěž v Sušici

24. 05. 2019

Mezinárodní soutěž instalatérů a elektrikářů v Sušici

Ve dnech 16. a 17. května 2019 pořádala SOŠ a SOU Sušice před radnicí města 11. ročník instalatérské a elektrikářské soutěže O pohár firmy Systherm a zároveň 3. ročník soutěžeO křišťálovou kouli firmy Systherm.

Na tento ročník se přihlásil rekordní počet škol v celé historii soutěže včetně škol ze Slovenska a Německa. Den před začátkem soutěže se konalo v kině SIRKUS v Sušici slavnostní rozlosování soutěže moderované „nejslavnějším instalatérem“ Jakubem Kohákem a zakončené koncertem Dana Bárty.

V obou kategoriích soutěžilo 76 soutěžících ve dvou dnech, jak v teoretické, tak praktické části. Soutěž provázel doprovodný program, kde se mohli zájemci seznámit s moderními 3-D technologiemi.

Celá soutěž probíhala na Sušickém náměstí a byla přístupná pro veřejnost. Celková úroveň soutěže byla velmi dobrá, o čemž se mohli návštěvníci přesvědčit.

Ve velké konkurenci soutěžících se neztratili ani žáci naší školy, kteří se zúčastnili obou soutěží. Naši žáci Slavomír Hrabák, David Růžička (obor instalatér) a  Adam Bartoníček, Vojtěch Hluštík (obor elektrikář) se umístili na výborném 4. a 7. místě z 76 účastníků.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190517_120155

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190517_121427

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

60338278_1043574815853181_7307107996184608768_n

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Rozlosování

22. 05. 2019

    10. ročník

     Přeboru České republiky stavebních škol

    v in line bruslení

Naši žáci se opět úspěšně zúčastnily 13. – 14. května 2019 přeboru ČR stavebních škol v in line bruslení ve Stochově.

 

 Ve složení

 Dolejš  Jiří -  3.200m

 Skopový  Zbyněk -  2.400m

Patzenhauer  Václav – 1.600m

Huml  Lukáš -  800m 

 a náhradník Pavlis  Jan  vybojovali krásné 2. místo.

GRATULUJEME !

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_093238

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_122816

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_094850

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_122551

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

IMG_20190514_093604

Raut Plzeňka

1. 05. 2019

V měsíci dubnu jsme připravovali raut pro 80 osob ve společenském domě Plzeňka při příležitosti koncertu ZUŠ Beroun. V nabídce byl teplý i studený bufet, zákusky, ovoce i nápoje. Akci připravovali žáci 1. i 2. ročníku oboru Kuchař, Kuchař – číšník, Cukrář  společně s  učitelkami odborného výcviku.

Bc. Hana Turková, vedoucí OV Závodí.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

part000001

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

part000002

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

part000003

13. ročník Gastro Poděbrady

1. 05. 2019

Žáci naší školy se zúčastnili 13. ročníku gastro soutěže v Poděbradech. Cukráře reprezentovala děvčata 2. ročníku Laipertová Natálie a Havlíková Kateřina s dortem na téma Velikonoce – svátky jara.

Za obor Kuchař soutěžili žáci 2. ročníku Kovács Jan a Koza David , kteří připravovali rautovou mísu pro 6 osob. Obě družstva získala stříbrné pásmo. Všichni žáci vzorně reprezentovali naší školu.

Bc. Hana Turková, vedoucí OV Závodí

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

part000001

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

part000002

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

part000003

Monitorovací cesta do Goslaru

23. 04. 2019

Ve dnech 31.3.-2.4.2019 se zástupci naší školy vypravili na návštěvu Berufsbildende Schulen –Baβgeige /Seesen v partnerském městě Goslaru. Jedná se o největší technickou školu  Dolního Saska, připravující žáky mnoha oborů.

Naše delegace cestovala ve složení Mgr. Jiří Perlinger, Mgr. Jana Havlová a Ing. Marta Machová spolu s 5 žáky, kteří reprezentovali technické obory naší školy. Cesta byla monitorovací, sloužila jako příprava pro navázání spolupráce v programu ERASMUS+. Spolu s našimi německými přáteli jsme domluvili konkrétní spolupráci. Navštívili jsme nejen školu, školní technická pracoviště a dílny, ale také smluvní pracoviště školy, kde  by měli naši žáci absolvovat dvou týdenní stáž .

Celý pobyt se nám věnoval ředitel školy Ing. Otto Brinkman  spolu se svou kolegyní  Anke Hohmut, která má na starosti právě program ERASMUS+.

Věříme, že se nám podaří náš program dostatečně připravit a naši žáci tak budou moci ve školním roce 2020/21 a 2021/22 vycestovat na pracovní stáž a rozšířit si tak své studijní i pracovní dovednosti.

Mgr. Jiří Perlinger

vedoucí projektu ERASMUS+